Karancsság község közkútjainak 2019-es vízfogyasztási adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Karancsság község közkútjainak 2019 évi vízfogyasztási adatait vételi helyekre lebontva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 25.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

info, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését. A kérések, kérdések feldolgozásának megkezdése a
beérkezés sorrendjében történik. 

Az ügyintézés eredményéről a jogszabályban, illetve Társaságunk
Üzletszabályzatában meghatározott időszakon belül értesítjük Önt, addig
szíves türelmét kérjük.  

Tájékoztatjuk, hogy a [1]www.vizcenter.hu oldalról elérhető online
ügyfélszolgálatunkon és a mobilapplikációban a nap 24 órájában intézheti a
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyeit és regisztrálhat a kényelmes
e-számlára is.

Víziközmű-szolgáltatással összefüggő műszaki hiba bejelentését a hét
minden napján, 0-24 órában megteheti a 80/22-42-42 (1-es mellék)
telefonszámon, vagy a [2][email address] e-mail címen. Kérjük ilyen
tárgyú bejelentését az előzőekben megadott elérhetőségekre szíveskedjen
megtenni!  

Tisztelettel:

ÉRV. Zrt. Ügyfélszolgálat

Ez egy automatikus üzenet. Kérjük, ne válaszoljon rá. Érdemi ügyintézést
erre az e-mail címre érkező válasz esetén nem végzünk, a megkereséseket az
[3][email address] e-mail címen fogadjuk.​​

Telefonos Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

+36/80/22-42-42
+36/48/81-42-42

 

References

Visible links
1. http://www.vizcenter.hu/
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

info, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Tóth Gábor!

 

Megkeresésében foglaltakra tekintettel az alábbi táblázatban foglaltuk
össze a kért adatokat:

 

Kiszámlázott
mennyiség
(m3) 2019.
Bekötés év
1 85
2 83
3 189
4 99
5 9
6 113
7 6
8 49
9 39
10 25
11 95

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az Info tv.
által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése