Kalamár József cégivel kötött szerződések (2015-2020)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon szerződések listáját, amelyeket Komló Város Önkormányzata, valamint az alá tartozó szervezeti egységek, intézmények kötöttek Kalamár József cégeivel (Kalatherm Kft., Benkala Kft., Autókar Kft, FUNNY Animációs Filmstúdio Kft.) az elmúlt öt évben (2015-2020 között) különböző munkálatokra/szolgáltatásokra. Kérem, legyenek kedvesek feltüntetni a megbízások összegét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. június 23.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
atlatszo.hu

Polics József polgármester, Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Kedves Eszter!

 

Az ön által hivatkozott jogszabályok alapján mellékelten megküldöm a kért
adatokat.

A közbeszerzéseknek köszönhetően ezek az adatok zömében nyilvánosak és a
honlapon is megtalálhatók.

FUNNY Animációs Filmstúdio Kft.-vel nem volt szerződéskötés.

 

Az adatok elemzéséhez jó munkát és jó egészséget kívánok!

 

 

Tisztelettel

 

 

Polics József

polgármester