Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által készített Józsefváros drogellenes stratégiáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 11.

Üdvözlettel:

Tóth Richard

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Tóth Richárd Úr!

 

Hivatkozással a 2015. április 11. napján, valamint 2015. április 14.
napján kelt adatkéréseire, szíves tájékoztatásul csatolva küldöm
Danada-Rimán Edina jegyző asszony válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[3]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[4][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Tóth Richárd Úr!

 

Hivatkozással a 2015. április 11. napján, valamint 2015. április 14.
napján kelt adatkéréseire, szíves tájékoztatásul csatolva küldöm
Danada-Rimán Edina jegyző asszony válaszlevelét, és annak mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[3]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[4][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]