Jedlik Ányos beruházás II.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2020. májusában közérdekű adatigénylésemben szereplő kérdéseim és az arra adott válaszaik alapján a következők kapcsán várom megtisztelő válaszukat:
Előző beadványom: 2. kérdés:
Ha és amennyiben nem történt meg a teljes felhasználás az adott évben, kezdeményezték-e a támogatási okirat módosítását figyelemmel a következőkre is?
Előző beadványom: 2. kérdésre válasz:
A támogatói okirat módosítását kezdeményeztük, jelenleg a válaszadáshoz bekért mellékleteket állítjuk össze, a dokumentumok beküldés előtt állnak.
és
Előző beadványom: 4.kérdés:
A beruházás befejezésére 2020.12.31. napjáig van lehetőség. Elkészül-e a beruházás eddig az időpontig? Kezdeményezték-e a támogatói okirat módosítását? Ha nem, miért nem?
Előző beadványom: 4. kérdésre válasz: A támogatói okirat módosítását kezdeményeztük, jelenleg a válaszadáshoz bekért mellékleteket állítjuk össze, a dokumentumok beküldés előtt állnak.

Jelenlegi 1. kérdés:
Megtörtént-e a támogatói okirat módosítása?
Ha igen, akkor mikor és kérem a módosított támogatói okirat megküldését!
Ha nem, akkor miért nem, illetve mikor várható és milyen tartalommal kérik a módosítást?

Előző beadványom: 1. kérdés:
Kérem az eddigi forrásfelhasználás kimutatását 2018-2020 évekre és így kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a beruházással kapcsolatos eddig megkötött szerződéseket, hiszen minden 100.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén ez kötelező a támogatói okirat szerint! A 100.000,-Ft alatti kifizetések szumma összegét és darabszámát, valamint a szállítók nevét és adószámát is közölni szíveskedjen! Ha és amennyiben nincs lehetősége a szerződések magas darabszámára tekintettel ezek megküldése, úgy elegendő ha a szerződéses partnerek (név adószám) és a szerződéses összegek, valamint a szerződés tárgya és a teljesítés határideje feltüntetésre kerül, valamint az hogy a teljesítés megtörtént-e és ha igen akkor a kifizetés összege és dátuma.
Előző beadványom: 1. kérdésre való tájékoztatás:
Az Ön által kért adatállomány és dokumentumok jelentős terjedelmére tekintettel, valamint figyelemmel arra, hogy az igényelt adatok felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges időtartam jelentős munkaidő ráfordítással jár. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 29. § (3) bekezdése alapján az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért-az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg.
Tájékoztatom, hogy a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapul vételével költségbecslést végeztünk. Az igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költség előzetes becslés alapján összesen 84.960.- forint.
A költségtérítés összege részletezve a mellékelt excell táblázatban található.

Jelenlegi 2. kérdés:
A támogatói okirat szerint a beruházáshoz kapcsolódó forrást és annak felhasználását elkülönítetten szükséges kezelni. Ennek okán álláspontom szerint alábbi kérésem nem igényelhet olyan mértékű ráfordítást, hogy az megterhelő legyen az Önök részére és ezért költségtérítést írjanak elő.

2.1. Kérem az eddigi forrásfelhasználás kimutatását 2018-2020 évekre és így kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a beruházással kapcsolatos eddig megkötött szerződéseket, hiszen minden 100.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén ez kötelező a támogatói okirat szerint! Vagy jelöljék meg ezen szerződések helyét az önkormányzat honlapján az Üvegzsebnél megtekinthető szerződések között.

2.2. A 100.000,-Ft alatti kifizetések szumma összegét és darabszámát, valamint a szállítók nevét és címét vagy adószámát is közölni szíveskedjen!

2.3. Ha és amennyiben nincs lehetősége a szerződések magas darabszámára tekintettel ezek megküldése, úgy elegendő, ha a szerződéses partnerek (név adószám) és a szerződéses összegek, valamint a szerződés tárgya és a teljesítés határideje feltüntetésre kerül, valamint az, hogy a teljesítés megtörtént-e és ha igen akkor a kifizetés összege és dátuma!

2.4. Kérem közöljék, hogy az Új JÁG Társadalmi Egyeztető Fórum elnöke illetve a tanácsadó testület tagjai számára mikor és milyen összegű kifizetések történtek! Kérem a kifizetésekhez tartozó szerződések megküldését vagy jelöljék meg ezen szerződések helyét az önkormányzat honlapján az Üvegzsebnél megtekinthető szerződések között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző úr, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal!

Kézhez vettem a Jedlik Ányos beruházás II. levelemben írt kérdéseimre adott válasz levelét.
Természetesen örömmel megnézném a csepel.hu oldalon a kért adatokat, ha azok csoportosítva lennének egy adott beruházáshoz, vagy témához, azonban sajnos jelenleg, csupán a szerződő felek név szerint szerepelnek itt.

Kérem segítségét, hogy mely években milyen szerződéses név alatt találom meg ezen szerződéseket.

Kérem továbbá, hogy az Új JÁG Társadalmi Egyeztető Fórum tagjai esetében is jelölje meg, hogy melyik évnél és milyen név alatt található szerződésekre gondolt, mert sem az elnök, sem a tagok, sem pedig a Fórum nevére rákeresve nem találtam egyetlen szerződést sem.

Köszönöm segítő együttműködését!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Üdvözlettel,
dr. Szeles Gábor megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző úr, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal!

Köszönettel megkaptam levelét, melyben pontosította, a Jedlik beruházás szerződéseivel kapcsolatos elérési útvonalat.
Tájékoztatom Önt, hogy természetesen ismerem az Üvegzseb elérésének lehetőségét, DE mint levelemben is írtam itt valamennyi (?) önkormányzat és cégei által megkötött szerződés "ömlesztve" található meg és nem csoportosítva.
Ismételten kérem, hogy küldje meg részemre a Jedlik beruházáshoz kapcsolódó szerződéseket, ha ezek mindegyike megtalálható az Üvegzseb alatt, akkor a szerződő cégek nevét és azt, hogy a hivatallal, vagy melyik önkormányzati céggel kötöttek szerződést, valamint a szerződés dátumát.
Valamint kérem, hogy az eddigi, a szerződésekhez kapcsolatos kifizetések idejéről és összegeiről is szíveskedjen tájékoztatást adni. Kérem ezt azért is, hiszen például a 2019. évi kifizetések listája is csak most 2020.10.01. napján került feltöltésre a felületre.

Kérésem oka fogyott lenne, ha a már régóta húzódó beruházással kapcsolatban ezen adatok nyilvánosak lennének, így kérem és előre is köszönöm segítő együttműködését!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Üdvözlettel,
dr. Szeles Gábor megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése