Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2024. május hónapban üzemképes jármű hiánya miatt lemondott vonatokat a következő formában:
- vonat száma (pl. 706)
- adott számú vonat a tárgyhónapban hányszor maradt ki, vagy volt autóbusszal pótolva üzemképes jármű hiánya miatt.

Kérem, az adatokat lehetőség szerint xlsx, csv vagy más, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 2.

Üdvözlettel:

Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.06.02. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. június

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

-----Original Message-----
From: Közlekedő Tömeg Egyesület <[email cím]>
Sent: Sunday, June 2, 2024 11:19 PM
To: MÁV-START Zrt. közadat <[MÁV-START Zrt. kérő e-mail]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Járműhiány miatt lemondott vonatok

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2024. május hónapban üzemképes jármű hiánya miatt lemondott vonatokat a következő formában:
- vonat száma (pl. 706)
- adott számú vonat a tárgyhónapban hányszor maradt ki, vagy volt autóbusszal pótolva üzemképes jármű hiánya miatt.

Kérem, az adatokat lehetőség szerint xlsx, csv vagy más, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 2.

Üdvözlettel:

Közlekedő Tömeg Egyesület

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[email cím]

Is [MÁV-START Zrt. kérő e-mail] the wrong address for Közérdekűadat requests to MÁV-START Zrt.? If so, please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.06.02. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Jelen levelünkhöz csatolt táblázat tartalmazza a 2024 májusában üzemképes
jármű hiánya miatt lemondott vonatokat. A táblázat tartalmazza, hogy
melyik vonat, hányszor maradt el, továbbá azt az információt is, hogy a
rendelkezésre álló adatok alapján hányszor lett pótolva autóbusszal.

 

Lemondott járat esetében Társaságunk igyekszik lehetőség szerint megoldást
kínálni és könnyíteni az utasok közlekedését elsősorban pótlóbuszok
bevonásával. Abban az esetben, ha ez nem lehetéséges, akkor megoldást
jelent a menetrendszerinti Volánbusz-járat (esetenként egyéb helyi
szolgáltatók járatainak) igénybevétele, amelyekre a – vármegye- és
országbérletek mellett – vasúti menetjegyek is érvényesek, így az utasaink
számára további többlet költséggel nem jár.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a menetrendi fejlesztéseknek köszönhetően az
elmúlt években a leközlekedtetett vonatok száma jelentősen nőtt. A
fokozott kapacitásigény biztosítása mellett is a vonatok 99,73%-a
közlekedett le a teljes útvonalukon, azaz a vonatok mindösszesen 0,27%-át
mondtuk le. Figyelembe véve azon eseteket, amikor pótlóbuszokkal történt a
pótlás, vonat lemondásra csupán az esetek 0,18%-ban volt szükség.

 

Fontos megjegyezni, hogy a járművek, mozdonyok karbantartása,
alkatrészeinek beszerzése a szomszédban zajló háború miatt sajnos minden
igyekezetünk ellenére akadozik. Ezenkívül balesetek során is rongálódtak
járművek, amelyek helyreállítása is jelentős, előre nem tervezett
erőforrások bevonásával és költségekkel jár.

 

A vasúttársaság arra törekszik, hogy ezen tényezők ellenére a
vonatforgalomhoz szükséges járműveket biztosítsa. A MÁV-START folyamatosan
vizsgálja a járművek átcsoportosítási lehetőségeit is. A fenntartásból
kivont járművek üzembe állításáról a mozdonyok állapota alapján, valamint
a gazdasági tényezőket is figyelembe véve dönt a MÁV-START. Azon mozdonyok
esetében, amelyek műszaki állapota lehetővé teszi az ismételt
üzemeltetést, azok javítását az anyagi és emberi erőforrásaink figyelembe
vételével tervezzük.

 

Folyamatosan keressük a további dízel, villany motorvonatok és mozdonyok
bérlésének lehetőségét. Elkészült a MÁV-START járműstratégiája, amelyet a
kormány már tárgyalt. Ennek keretében 2033-ig több száz új vasúti járművel
fejlesztené a MÁV-START az állományát, ezzel is növelve az utazási
komfortot és csökkentve az elöregedő járművek műszaki hibáiból adódó
szolgálatképtelenségeket.

 

Társaságunk megoldásközpontú felfogásának köszönhetően egyre több helyre
tudunk beállítani besegítő, rendelkezésre álló tartalék autóbuszokat.
Ennek bővítése már kezdetét vette, így már több térségben is működik a
besegítő autóbusz igénybevétele, amely elsősorban csoportos utazásra,
illetve a szabad kapacitás terhére havaria események esetén is igénybe
vehető.

 

Kiterjesztve, a turisztikai időszakban az előszezontól kezdve
rendelkezésre álló autóbuszokkal bővítettük a kiszolgálást egyes
rendkívüli események, illetve szolgálatképtelenségek esetén a
Balaton-parton. Elő- és utószezonban Székesfehérvárra és
Balatonszentgyörgyre, főszezonban pedig az előzőek mellett Siófokra,
Fonyódra, Tapolcára és Balatonfüredre is beállítunk besegítő autóbuszokat.

 

Budapest, 2024. július

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

 

-----Original Message-----
From: Közlekedő Tömeg Egyesület <[email cím]>
Sent: Sunday, June 2, 2024 11:19 PM
To: MÁV-START Zrt. közadat <[MÁV-START Zrt. kérő e-mail]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Járműhiány miatt lemondott vonatok

 

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2024.
május hónapban üzemképes jármű hiánya miatt lemondott vonatokat a
következő formában:

- vonat száma (pl. 706)

- adott számú vonat a tárgyhónapban hányszor maradt ki, vagy volt
autóbusszal pótolva üzemképes jármű hiánya miatt.

 

Kérem, az adatokat lehetőség szerint xlsx, csv vagy más, gépi
feldolgozásra alkalmas formátumban küldje meg.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2024. június 2.

 

Üdvözlettel:

 

Közlekedő Tömeg Egyesület

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][email cím]

 

Is [3][MÁV-START Zrt. kérő e-mail] the wrong address for Közérdekűadat requests to
MÁV-START Zrt.? If so, please contact us using this form:

[4]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[5]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

────────────────────────

[6][1] Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésében megadott személyes adatait
a MÁV-START Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeli. A MÁV-START Zrt.
adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos jogait
a MÁV-START Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a
MÁV-START Zrt. honlapján a következő linken az 4.2. pontban:
[7]https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...

 

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20240703-1351813-oiavmu#_ftn1
2. mailto:[email cím]
3. mailto:[MÁV-START Zrt. kérő e-mail]
4. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
5. http://kimittud.hu/help/officers
6. file:///tmp/foiextract20240703-1351813-oiavmu#_ftnref1
7. https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...

idézett részek elrejtése