James Randi Budapesten - 1991.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

James Randi 1991. évi Budapesti látogatásával kapcsolatos videókat ill. azok elérhetőségét amelyek feltehetőleg itt lennének:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL...

ill. ha van egyéb média tartalom, azt is legyenek szívesek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 22.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

MTVA Sajtó és Marketing Iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Szerb Tamás!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA)
képviseletében az Ön által 2020. október 22. napján 12:02 AM-kor, a
[1][FOI #16014 email] e-mail címről küldött
„Közérdekű adatigénylés - James Randi Budapesten - 1991. -
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap” tárgyú megkeresésével
kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ön a fenti hivatkozott megkeresését az alábbiak szerint terjesztette elő
(a továbbiakban: adatigény):

 „Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

James Randi 1991. évi Budapesti látogatásával kapcsolatos videókat ill.
azok elérhetőségét amelyek feltehetőleg itt lennének:

[2]https://www.youtube.com/playlist?list=PL...

ill. ha van egyéb  média tartalom, azt is legyenek szívesek megküldeni.”

Az adatigénnyel kapcsolatos adatkezelői tájékoztatás

Az Ön által megosztott hivatkozás egy magánkezelésű Youtube playlist,
amelyhez az MTVA nem rendelkezik hozzáféréssel, a listán szereplő videók
tartalmával kapcsolatban pedig adat az MTVA-nál semmilyen formában nem áll
rendelkezésre.

Az MTVA Archívumában továbbá nem található olyan anyag, amely az Ön által
jelzett eseményt egészében rögzítené. A Magyar Televízió Részvénytársaság
által „Szonda” címmel 1992. január 26. napján sugárzott, az MTVA
Archívumában megtalálható műsorszámban egy hozzávetőlegesen 3 perc 30
másodperc hosszúságú, James Randivel készült riport szerepel. Az előbbi
riport azonban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdésével összefüggésben közérdekű adatként csak
akkor adható ki, amennyiben az az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti
közérdekű adatot vagy ugyanezen szakasz 6. pontja szerinti közérdekből
nyilvános adatot tartalmaz. Az MTVA tudomása szerint a jelzett riport
tartalma nem esik az említett adatkörök hatálya alá, ugyanakkor szerzői
jogi védelmet élvező műnek minősül, ezért az MTVA-nak közérdekű
adatigénylés teljesítése keretében nem áll módjában a felvételt kiadni.

Tájékoztatom, hogy az MTVA Archívumában szereplő anyagot az MTVA
tartalomértékesítési tevékenységén keresztül áll módjában megismerni az
alábbi linken szereplő feltételekkel:

[3]https://mtva.hu/wp-content/uploads/sites...

Az MTVA tartalomértékesítésre vonatkozó árlistája az alábbi elérhetőségen
található:

[4]https://mtva.hu/wp-content/uploads/sites...

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó és Marketing Iroda

[5][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[6]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [7]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [8]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #16014 email]
2. https://www.youtube.com/playlist?list=PL...
3. https://mtva.hu/wp-content/uploads/sites...
4. https://mtva.hu/wp-content/uploads/sites...
5. mailto:[email address]
7. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
8. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...