Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

2021. november 27-én megrendezett "Ingyenes alma és burgonya akció" elnevezésű program részletes költségeit!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 1.

Üdvözlettel:

Csizmadia Cseke

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

Tisztelt Csizmadia Cseke!

 

Alábbi közérdekű adatkérésére a Csepeli Városkép Kft. tájékoztatása
alapján a következőket válaszoljuk a 2021. november 27-én megrendezett
"Ingyenes alma és burgonya akció" elnevezésű program részletes költségeit
illetően (a számok Ft-ban értendőek):

 

megnevezés mennyiség nettó áfa bruttó
címke 9000 db 110525 29842 140367
burgonya 22000 kg 4590551 1239449 5830000
alma 13200 kg 2650394 715606 3366000
7351470 1984897 9336367

 

személyi jellegű kifizetés: 179299

 

Az akció keretében idén is több ezer csepeli család anyagi terheinek
enyhítésében segített az Önkormányzat.

 

Üdvözlettel:

Dr. Szeles Gábor

jegyző

 

idézett részek megjelenítése