Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Walter Peter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Ingatlan értékesítés Sopron fürdő

We're waiting for Walter Peter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sopron Város Önkormányzat tulajdonában volt 7213/1 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett és értékesített ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést és lehetőség szerint az értékbecslést is, amely alapján az adásvétel megtörtént.

Úgy tudom, hogy még az előző városvezetés idején a Tulajdonosi Bizottság 106/2003. (IV. 15.) számú határozatában nem támogatta az értékesítést, arra a Közgyűlés 156/2003. (IV. 24.) számú határozata alapján mégis sor került. Erre tekintettel kérem a 2003. június 5-én megkötött adásvételi szerződés megküldését, amellyel a város korlátozottan forgalomképes vagyonából eladtak egy részt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 20.

Üdvözlettel:

Walter Peter

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Cím!

Csatoltan küldöm a kért dokumentumot.  
 

Üdvözlettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző
----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2015.01.30 12:46 -----

Feladó: Sopron Jegyző/SMJVPH
Címzett: Szabolcs Sárvári/SMJVPH@sopron-ph,
Dátum: 2015.01.30 08:53
Tárgy: Továbbítás: Közérdekű adat igénylés - Ingatlan értékesítés Sopron
fürdő

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Walter Peter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.