Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre
azon kormánytisztviselők nevét, szervezeti egységét és esetleges vezetői kinevezésének tényét, illetményének (a foglalkoztatottat terhelő közterheket is tartalmazó, a továbbiakban: bruttó) összegét és a részére 2014. július hónapra folyósított (bruttó) helyettesítési díj összegét, akiknek a 2014. július hónapra folyósított (bruttó) illetménye az 556,560 Ft-ot azaz ötszázötvenhatezer-ötszázhatvan forintot meghaladta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 27.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/23170-2/2014 – Közérdekű
adatigénylés                                                                      

                                                                                         
   

Átlátszó.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

[1][FOI #2998 email]

 

 

Tisztelt Cím!

 

 

Hivatkozva a 2014. augusztus 27-én érkezett közérdekű adatigénylési
kérelmére tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnál 2014.
július hónapra vonatkozóan 265 fő foglalkoztatott esetében haladta meg a
bruttó illetmény az 556 560 Ft-os összeghatárt.

A foglalkoztatottak nevét az alábbi táblázat tartalmazza:

 

  Foglalkoztatott neve  
1 ÁDÁM SÁNDOR  
2 ADORJÁN RICHÁRD  
3 AMBRUS ILONA  
4 ANGLERNÉ BEHOVICS JUDIT  
5 ANTAL SÁNDOR  
6 ÁROK SZABOLCS  
7 BÁCSI FERENC  
8 BÁCSI KRISZTIÁN  
9 BAKOS ISTVÁN  
10 BÁLINT ÁGNES  
11 BÁLINT ESZTER  
12 BALOGH LÁSZLÓ  
13 BANAI PÉTER BENŐ  
14 BÁNSÁGI GYÖRGYI  
15 BATHÓ GYÖRGY GÉZA  
16 BÉCSI JÓZSEF  
17 BELLA VIOLETTA  
18 BENCZE ATTILA  
19 BENCZE PÉTERNÉ  
20 BENCZE TAMÁS JÓZSEF  
21 BENKŐ TAMÁS JÁNOS  
22 BERCZIK ÁBEL  
23 BERTÓK LÁSZLÓ  
24 BIERER TAMÁS  
25 BILLO KÁRMEN  
26 BOGDÁNY VIKTOR FERENC  
27 BOGNÁR KINGA  
28 BOKOR ANETT  
29 BÓLI GÁBOR  
30 BORISZA GYULA  
31 BORÓK TÍMEA  
32 BORSIK ÁKOS  
33 BOZZAY ANDRÁSNÉ  
34 BÖLKEI BRIGITTA VIKTÓRIA  
35 BULLÁNÉ FALU EDIT  
36 CZENE ZSOLT  
37 CZOMBA SÁNDOR  
38 CSÁRDI ILDIKÓ  
39 CSERNENSZKY LÁSZLÓ  
40 CSONKA GIZELLA  
41 CSONKA ISTVÁN  
42 CSUKA MÁRIA  
43 DANAJKA NOÉMI  
44 DEME ENDRÉNÉ  
45 DEMETER ZSUZSANNA  
46 DEMKÓ OLIVÉR  
47 DEZSÉRI BARNABÁS  
48 DOMONKOS ESZTER  
49 DÖMÖTÖR TEKLA  
50 DRAHOS ZSUZSANNA  
51 ÉGI MARIANNA  
52 ELEKES GÁBOR JÁNOSNÉ  
53 ERDEI MIKLÓS  
54 ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN  
55 FÁBIÁN ESZTER  
56 FARKAS ZSOLT  
57 FAZEKAS MÓNIKA  
58 FEHÉR MELINDA  
59 FEKETE LÁSZLÓ  
60 FEKETÉNÉ DR. FÉNYI ÁGNES  
61 FODOR OLIVÉR  
62 FORGÓ GÁBOR  
63 FÖLDIÁK GERGELY ANTAL  
64 FRICS-BARÁTH ERIKA ERZSÉBET  
65 FUKKER GABRIELLA  
66 FÜLÖP CSABA  
67 FÜTŐ VERONIKA  
68 FÜZESI TAMÁS  
69 GÁSPÁR DANIELLA  
70 GASZLER ANNAMÁRIA  
71 GAZDA GÉZÁNÉ  
72 GERENCSÉR ANNA ILONA  
73 GERÉNÉ NAGY OLGA  
74 GLATTFELDER BÉLA  
75 GONDOS JUDIT  
76 GORDOS JÓZSEF  
77 GREGOR ZSUZSANNA  
78 GREINSTETTER BALÁZS  
79 GYENIZSE DOROTTYA  
80 GYÖRGY VALÉRIA  
81 HAÁG TIBOR  
82 HARGITAI GÁBOR  
83 HARGITAI ZSOLT  
84 HEGEDÜS JUDIT  
85 HEGYI CSILLA  
86 HEIZER-KISS ZSÓFIA  
87 HENGER PÉTER  
88 HERMANN MÓNIKA ÉVA  
89 HETEI TIBOR ANDRÁS  
90 HÉVEI RITA  
91 HLINKA ZÓRA  
92 HOLECZ VIKTÓRIA  
93 HOPKA VIKTÓRIA  
94 HORVÁTH GERGŐ TAMÁS  
95 HORVÁTH LAJOS ZOLTÁN  
96 HORVÁTH VIKTÓRIA  
97 HORVÁTHNÉ BATÁR EMESE  
98 HROVATIN ZSOLT  
99 HUSZÁR RICHÁRD  
100 JÁCZKU TAMÁS  
101 JÁNSZKY ÁGNES  
102 JÁRMAI PÉTER  
103 JUHÁSZ MÁRIA  
104 JUHÁSZ-PINTÉR PÁL  
105 KABAI ANIKÓ  
106 KACSKOVICS IMRÉNÉ  
107 KAJDI LÁSZLÓ  
108 KAKUK MÓNIKA  
109 KÁLLAYNÉ DR CSIK ILDIKÓ  
110 KALOCSAI KORNÉL  
111 KANZSALICS ESZTER  
112 KANYÓ LÓRÁNT  
113 KAPOSI CSILLA  
114 KARSAI TAMÁS  
115 KASZA JULIANNA  
116 KECSKÉS ÁDÁM  
117 KELEMEN GÁBOR II.  
118 KERTI KRISZTINA  
119 KÉZDI ÁRPÁD  
120 KINCSES-AIGNER MÁRTA  
121 KISS ÁGNES  
122 KISS KORNÉLIA  
123 KISS RÓBERT  
124 KISSNÉ BENCZE KATALIN  
125 KISSNÉ MARJAY MÁRTA  
126 KLÉSZ TIBOR  
127 KOCSIS ENIKŐ  
128 KOLESZÁR KATALIN  
129 KOMÁROMI MÁRTA  
130 KORMOS GABRIELLA  
131 KÓSA BEATRIX  
132 KÓSA ISTVÁN  
133 KOSZORUS LÁSZLÓ  
134 KOSZTIK JÁNOS  
135 KOVÁCS ÁKOS  
136 KOVÁCS ATTILA  
137 KOVÁCS BEÁTA  
138 KOVÁCS KATALIN  
139 KOVÁCS LAJOS  
140 KŐRÖSMEZEI CSABA  
141 KURUCZ ATTILA  
142 KÚTVÖLGYI ATTILA  
143 LAJTÁR MÓNIKA  
144 LENDVAI EDIT  
145 LENNER ÁRON MÁRK  
146 LINCZMAYER SZILVIA ANDREA  
147 LÓRÁNT SZABOLCS  
148 MAGONY KRISZTINA  
149 MÁRKUS ANNAMÁRIA  
150 MAROSI ISTVÁN  
151 MATKÓ MÁRTON BALÁZS  
152 MÁTYUS MIHÁLY  
153 MÉSZÁROS LÁSZLÓ  
154 MÉSZÁROS VIKTÓRIA  
155 MIHALIK DÁVID ANDRÁS  
156 MILOS KATALIN  
157 MODORI LÁSZLÓ KÁROLY  
158 MOLNÁR CSILLA SZILVIA  
159 MOLNÁR ISTVÁN  
160 MOSKÓ MÓNIKA  
161 MUCSI FLÓRA  
162 MÜLLER ÁDÁM  
163 NAGY ÁDÁM  
164 NAGY ÁGNES  
165 NAGY ANDRÁS  
166 NAGY DOROTTYA  
167 NAGY JUDIT  
168 NAGY LIVIA  
169 NAGY VIKTOR  
170 NAGYBAKOS ISTVÁN  
171 NEMES ANDREA ÉVA  
172 NÉMETH EDIT  
173 NÉMETH ILONA  
174 NIKODÉMUS ANTAL  
175 NIKOLETTI ANTAL  
176 NOBILIS BENEDEK  
177 NOVÁK CSABA LÁSZLÓ  
178 NOVÁK ZITA  
179 NOVOTNY GÁBOR  
180 NYILAS ILONA HAJNALKA  
181 ODROBINA LÁSZLÓ  
182 OLÁH GÁBOR  
183 ORBÁN GÁBOR  
184 OROSZ GYÖRGY  
185 OROSZ JÓZSEF  
186 ŐRI JÁNOS  
187 PÁLFINÉ SIPŐCZ RITA  
188 PANKUCSI ZOLTÁN  
189 PÁNTYA JULIANNA  
190 PAPP ZSÓFIA  
191 PÁRNICZKY TIBOR  
192 PATAKI IVETT  
193 PATAKY ERZSÉBET  
194 PERESZTEGI GERGELY  
195 PERJÉSI DÓRA  
196 PETŐ SÁNDOR  
197 PETRI SZABOLCSNÉ  
198 POLONKAI KRISZTINA  
199 POMÁZI ISTVÁN  
200 PUPLI RITA  
201 RACHNÉ SKOBRÁK DÓRA  
202 RÁCZ TAMÁS  
203 RÁKOSSY BALÁZS  
204 ROMÁN ZSUZSANNA  
205 RUSZKAI PÉTER  
206 SARANG-MIKHELY BRIGITTA  
207 SÁRI MIKLÓS  
208 SASHEGYI ATTILA  
209 SASVÁRI PIROSKA  
210 SCHEFFER DÓRA  
211 SERES MELINDA  
212 SÍK LÁSZLÓ  
213 SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI  
214 SIMON BARBARA ERZSÉBET  
215 SIPOS MIHÁLY  
216 SOMOGYI ANDREA  
217 SOÓS LÁSZLÓ  
218 STEFÁN LÁSZLÓ  
219 SZABÓ GYÖRGY  
220 SZABÓ KRISZTINA JÚLIA  
221 SZABÓ LÁSZLÓ  
222 SZABÓ MÓNIKA  
223 SZABÓ TÍMEA CECÍLIA  
224 SZATMÁRI IVETT  
225 SZATMÁRI LÁSZLÓ  
226 SZELÉNYI GYÖRGY  
227 SZEMZŐ GYÖRGY  
228 SZIGETI ÁDÁM  
229 SZIKLAI SZILVIA  
230 SZILÁGYI ANDRÁS  
231 SZILI MÁRTON  
232 SZIPKA VIKTÓRIA  
233 SZOKIRA TAMÁS  
234 SZUJER KATALIN  
235 SZŰCS   ANDRÁS  
236 SZŰCS MÓNIKA  
237 TABAJDI MÁRTON  
238 TÁLLAI ANDRÁS  
239 TAMÁSSY BENCE ÁKOS  
240 TARDI SZILVIA  
241 TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER  
242 TÁTRAI ESZTER  
243 TIPOLD FERENC  
244 TÓBIÁS TAMÁS  
245 TÓTH ATTILA SIMON  
246 TÓTH G. LÁSZLÓ  
247 TÓTH GÁBOR LAJOS  
248 TÓTH SÁNDOR  
249 TÓTHNÉ FEKETE MÁRIA  
250 TÖRÖK ENDRE  
251 TURÓCZY LÁSZLÓ  
252 UJVÁRINÉ FEJES RENÁTA  
253 VAGÁCS ISTVÁN  
254 VANCSAY ISTVÁN  
255 VANCSISINNÉ SZLOVÁK GABRIELLA  
256 VARGA MIHÁLY  
257 VARGA SÁNDORNÉ  
258 VARGA ZOLTÁN  
259 VERES KATALIN  
260 VERESS GÁBOR BALÁZS  
261 VIG GYULA  
262 VONNÁK GÉZA  
263 WEINGARTNER LILLA  
264 WIELAND ILDIKÓ ANNA  
265 ZSOLNAI ALIZ  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése