Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Érdeklődésemre 2024. április 25-én a [email address] email címre küldött levelükben arról tájékoztattak, hogy: "A Paks II. Atomerőmű Zrt. - a 78-140/2016. ügyiratszámú környezetvédelmi engedély III. szakasz 3. pontjában foglaltaknak eleget téve - megkezdte a szükséges építési előkészítési munkálatokat, és ezeket igazolta."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat a dokumentumokat, amellyel a Paks II. Atomerőmű Zrt. igazolta az építési előkészítési munkálatok megkezdését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 30.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Baranya Vármegyei Kormányhivatal, Baranya Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelettel:

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Vármegyei Kormányhivatal
[1]Image  

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
email: [2][email address]

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]