Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sopron Hubertusz út - Sopron határállomás között létesítendő kerékpárút tervrajzát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 11.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Németh Csaba hozzászólt ()

Örülök, hogy másokat is érdekelnek Sopron közügyei :)

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Emlékeztetem önöket, hogy közérdekű adatigénylésemre (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...) a vonatkozó törvény által meghatározott határidőn belül nem kaptam választ. Kérem, mielőbb pótolják az elmaradást!

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Nagy Tamás

Tisztelt Cím!

Elektronikus levél formájában kereste meg SMJV Polgármesteri Hivatalát,
melyben kérte a „Sopron Hubertusz út – Sopron határállomás között
létesítendő kerékpárút tervrajzát”.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 27.§ (2) bekezdése szerint
a közérdekű adat szolgáltatását törvény korlátozhatja. A szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. tv (továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése szerint
szerzői jogvédelem alá esik az építészeti alkotás és annak terve.

SMJV Önkormányzata és a tervező/jogtulajdonos között létrejött szerződés
szerint a tervező az általa készített terveken a szerzői jogát
fenntartotta. Az Szjtv. 9.§ (1) bekezdése szerint a szerzői jog a
személyhez fűződő jogok, valamint a vagyoni értékű jogok összessége.

A szerzői jogvédelem alá eső mű nyilvánosságra hozatala a szerző/tervező
személyhez fűződő joga. E jogáról a hivatkozott szerződésben nem mondott
le.

                        Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző
----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2012.08.23 14:56 -----

Feladó: József Dobos/SMJVPH
Címzett: Szabolcs Sárvári/SMJVPH@sopron-ph
Dátum: 2012.08.22 15:12
Tárgy: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - "Hubertusz kerékpárút"
tervrajza

--------------------------------------------------------------------------

Tóthné Ács Mónika
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
06/99 515-113
----- Továbbította: Mónika Ács/SMJVPH dátum: 2012.08.22 15:12 -----

Feladó: Nagy Tamás <[FOI #128 email]>
Címzett: KözAdat requests at Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2012.08.22 15:06
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - "Hubertusz kerékpárút" tervrajza

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Emlékeztetem önöket, hogy közérdekű adatigénylésemre
   
([1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...)
    a vonatkozó törvény által meghatározott határidőn belül nem kaptam
    választ. Kérem, mielőbb pótolják az elmaradást!
   
    Üdvözlettel:
   
    Nagy Tamás
   
   
   
    -------------------------------------------------------------------
    Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
    küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
    kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
    [FOI #128 email]
   
    Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
    KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
    segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
    [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   
    Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
    találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
    helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
    hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Magosányi Árpád hozzászólt ()

http://abi.atlatszo.hu/index.php?menu=ak...

"""
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg jogszerűen. A közérdekű adatok megismerésének korlátai között az Avtv. a szerzői jogi jogosultságokat korlátként nem említi. A szerzői jogra, illetve a szerzői jogot szabályozó törvényre hivatkozással ezért jogszerűen nem tagadható meg a közérdekű adatok kiadása, illetve ilyen szerződési kitétel sem köthető ki jogszerűen.
"""

Nagy Tamás hozzászólt ()

A TASZ írása világosan fogalmaz, eszerint mindenéppen ki kell adni az információt. Kérdés a hogyantovább.

1. verzió: beadok egy külön igénylést, melyben kérem a terv készítőjével kötött szerződést.
a) Ha ebben nincs explicit nyilatkozat a szerzői jogokkal kapcsolatban, akkor ki kell adni az adatokat.
b) Ha van nyilatkozat, akkor az törvényellenes (Avtv., valamint a 2001. évi LXXXI. törvénnyel kihirdetett Aarhus-i Egyezmény miatt), tehát ekkor emiatt kell kiadni az adatot.
2. verzió: beadok egy új igénylést ugyanezekről az adatokról, de ezúttal belefogalmazom a TASZ írását is, hogy azzal szemben kelljen érvelniük.
3. verzió: csak sima válaszként elküldöm a TASZ írását.
4. verzió: valamelyik verzió megpróbálása után vagy akár most rögtön az illetékes hatósághoz fordulok.

Melyik legyen, melyik a leghatékonyabb?

Nagy Tamás hozzászólt ()

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A Sopron Hubertusz út – Sopron határállomás között
létesítendő kerékpárút tervdokumentációjával kapcsolatos adatigénylésemre (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...) adott válaszukat nem tudom elfogadni.

Kérem tekintsék meg a Társaság a szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet állásfoglalását a kérdésben: http://tasz.hu/informacioszabadsag/cm1

Röviden összefoglalva: ha a tervező ki is köti a vele kötött szerződésben, hogy az általa készített tervről nem lehet tájékoztatást adni vagy azt nem lehet nyilvánosságra hozni, úgy a kikötés semmis, mert törvénybe ütközik, nevezetesen Az Avtv. 19.§ (5) bekezdésébe, továbbá a 2001. évi LXXXI. törvénnyel kihirdetett Aarhus-i Egyezmény szabályaiba.

Ennek ismeretében kérem, hogy hagyjanak fel az információ visszatartásával és törekedjenek a közvélemény gyors és pontos tájékoztatására.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Nagy Tamás hozzászólt ()

3. pont is kipipálva. Várjuk a választ.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Nagy Tamás

Tisztelt Cím!

Elektronikus levél formájában kereste meg SMJV Polgármesteri Hivatalát,
melyben kérte a „Sopron Hubertusz út – Sopron határállomás között
létesítendő kerékpárút tervrajzát”.

2012. augusztus 24-én érkezett elektronikus levelében foglaltakra
álláspontomat az alábbiak szerint foglalom össze:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, csakúgy, mint minden más
adatkezelő, e tevékenysége során a jogszabályoknak megfelelően köteles
eljárni, és jár el.

A Társaság a szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet állásfoglalása úgy
jelen, mint minden egyéb kérdésben is, megfontolásra érdemes és ajánlott
álláspontot tartalmaz/hat. Engedje meg azonban, hogy megjegyezzem, a TASZ
véleménye egy önálló álláspont, olyan állásfoglalás mely a jogvédő szervet
jogi véleményét tükrözi adott kérdéskörrel kapcsolatban. Nem kötelező
érvényű, így nem tekinthető másnak, mint eltérő jogi álláspontnak.

Az Ön által hivatkozott, és a 2001. évi LXXXI. Törvénnyel kihirdetett
Aarhus-i egyezmény 4. cikk 4.e) pontja összhangban az általam korábban
leírtakkal, illetve a hatályos jogszabályokkal. Rendelkezik arról, hogy a
közérdekű adat kiadását jogszabály korlátozhatja. Hasonlóan fogalmaz az
általam már idézett az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 27.§ (2) bekezdése, miszerint a közérdekű adat szolgáltatását
törvény korlátozhatja. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv
(továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése szerint szerzői jogvédelem alá esik az
építészeti alkotás és annak terve.

SMJV Önkormányzata és a tervező/jogtulajdonos között létrejött szerződés
szerint a tervező az általa készített terveken a szerzői jogát
fenntartotta. Az Szjtv. 9.§ (1) bekezdése szerint a szerzői jog a
személyhez fűződő jogok, valamint a vagyoni értékű jogok összessége.

A szerzői jogvédelem alá eső mű nyilvánosságra hozatala a szerző/tervező
személyhez fűződő joga. E jogáról a hivatkozott szerződésben nem mondott
le.

Amennyiben az Ön által hivatkozott Avtv. - jogszabályi pontos megjelölés
hiányában – a jogász társadalomban eként ismert személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
tv-t jelenti, engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét, e jogszabály 2012.
január 1. napjától hatálytalan.

          Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs  aljegyző

Feladó: Nagy Tamás <[FOI #128 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.08.24 11:52
Tárgy: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - "Hubertusz kerékpárút"
tervrajza

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    A Sopron Hubertusz út – Sopron határállomás között
    létesítendő kerékpárút tervdokumentációjával kapcsolatos
    adatigénylésemre
   
([1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...)
    adott válaszukat nem tudom elfogadni.
   
    Kérem tekintsék meg a Társaság a szabadságjogokért (TASZ) jogvédő
    szervezet állásfoglalását a kérdésben:
    [2]http://tasz.hu/informacioszabadsag/cm1
   
    Röviden összefoglalva: ha a tervező ki is köti a vele kötött
    szerződésben, hogy az általa készített tervről nem lehet
    tájékoztatást adni vagy azt nem lehet nyilvánosságra hozni, úgy a
    kikötés semmis, mert törvénybe ütközik, nevezetesen Az Avtv. 19.§
    (5) bekezdésébe, továbbá a 2001. évi LXXXI. törvénnyel kihirdetett
    Aarhus-i Egyezmény szabályaiba.
   
    Ennek ismeretében kérem, hogy hagyjanak fel az információ
    visszatartásával és törekedjenek a közvélemény gyors és pontos
    tájékoztatására.
   
    Üdvözlettel:
   
    Nagy Tamás
   
   

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A 2012. szeptember 7-én érkezett, a Sopron Hubertusz út/Sopron határállomás közötti kerékpár tervdokumentációjával kapcsolatos elektronikus válaszlevelében foglaltakra (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...) álláspontomat az alábbiak szerint foglalom össze.

Mindenekelőtt köszönöm, hogy felhívta a figyelmem a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv elavult mivoltára. A törvényre a TASZ írása hivatkozott én pedig -- jogász nem lévén -- nem ellenőriztem minden benne szereplő, az írás megszületésének időpontjában még nyilván aktuális jogforrást. Biztos vagyok benne, hogy a TASZ-nak a jelenlegi jogi környezet szerint is megvan a "megfontolásra érdemes és ajánlott" álláspontja -- ennek kikérésével a jövőben esetleg élni is fogok.

Ön a tervezőt megillető szellemi jogokra és az önkormányzat és a tervező között kötött szerződésre hivatkozva tagadja meg immár másodszorra a közvélemény Infotv 32. § szerinti "pontos és gyors tájékoztatását". Az azóta nyilvánossá vált szerződés (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...) 15. pontja valóban kimondja, hogy a "Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján elkészített kiviteli tervdokumentációban foglaltak a Tervező szellemi tulajdonát képezik". Ugyanakkor a 16. pont szerint:
"A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján közöttük létrejött gazdasági és szakmai kapcsolat során az egymás működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak a szerződésszerű teljesítéshez használják fel, azt harmadik fél számára csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásáva esetén teszik hozzáférhetővé. Kivételt képeznek ez alól azon adatok, melyek nyilvánosságra hozatalát a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok a Megrendelő számára
kötelezővé tesz."

Az idézett szöveg második mondata szerint úgy vélem, egyértelmű, hogy a tervdokumentációt önök jogszerűen tehetik nyilvánossá, hiszen ezen adatok megismerhetősége elengedhetetlen a köztulajdon használatának nyilvánossága, átláthatóbbá tétele és ellenőrzése érdekében. Tehát ezen adatokra nem vonatkozik a 16. pont első mondata.

De még ha az Ön jogértelmezése szerint is gondolkodunk, az önkormányzatnak akkor is kötelessége lenne minden lépést megtenni a közvélemény tájékoztatása érdekében, azaz a szerződés 16. pontjának első mondata szerint írásbeli engedélyt kérni a tervezőtől az adatok harmadik fél (esetünkben a nyilvánosság) számára történő hozzáférhetővé tételt illetően. Kérem tájékoztasson, hogy ezen -- az önkormányzat jóhiszeműségét bizonyító, minimális erőfeszítést igénylő -- lépés megtörtént-e!

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Magosányi Árpád hozzászólt ()

Oopsz, az adatvédelmi (ma már információszabadsági) törvénybe beletették a "szellemi tulajdon" védelmét mint korlátozó tényezőt. Újabb példa arra, hogy az IP maszlaggal korlátozzák az alapvető jogainkat.
(Megjegyzem hogy ez alkotmányfilozófiailag nagyon problémás, mert egy mesterséges monopólium nem lehet "erősebb" egy természetes alapjognál.)

Ugyanakkor az Aarhusi Szerződést egyelőre nem mondtuk még fel, tehát ezt a menetet Hágában meg lehet nyerni:)

Magosányi Árpád hozzászólt ()

Ja, és még valami. Ahogyan nekem magyarázták, a "szellemi tulajdon"-ra való hivatkozás az információszabadsági törvényben annyit tesz, hogy mostantól lehet olyan törvényi paragrafusokat készíteni, ami a szerzői jogra, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozással korlátozza a közérdekű adat megismerésének jogát. A szerzői jogi törvényben egyelőre még nem jelent meg ilyen paragrafus.

Nagy Tamás hozzászólt ()

Ja, és én valóban nem írtam ki, hogy melyik törvényt értem az Avtv alatt, viszont a linkelt cikkben, a TASZ írásában szerepel, én pedig a TASZ írását foglaltam össze, így egyértelmű volt, hogy mire gondolok. Ez azt sejteti, hogy a tisztelt válaszadó talán el sem olvasta a TASZ írását...

Nagy Tamás hozzászólt ()

Köszönöm a hozzászólást, Árpád! Rengeteg fejlesztés valósul meg EU-s pénzből, általában mindegyik egy terv alapján -- egyszerűen érthetetlen számomra, hogy nincs ezen tervek kiadhatóságáról egy egyértelmű állásfoglalás. Egy másik beruházás esetén megosztásra került a terv (egy része): http://kimittud.atlatszo.hu/request/sopr...

Nagy Tamás hozzászólt ()

Tanácstalan vagyok a státusz beállítását illetően:
* ha azt állítom be, hogy "Még mindig az információra várakozok (talán van visszaigazolása)", akkor késedelmesnek jelzi az igénylést (bepirosul), pedig ugye válaszoltak már.
* ha azt állítom be, hogy elutasították, az meg azért nem korrekt, mert én még nyitottnak érzem az ügyet, bármi lehet a kimenetel.

Peng György hozzászólt ()

Ha jól látom a szerződés 5. pontja nevesítetten a kiviteli tervekre vonatkozik, és nem ejt szót az engedélyes tervekről. Nem vagyok építész, úgyhogy nem biztos, hogy pontosan fogalmazok, de az engedélyezési eljáráshoz engedélyezési tervek készülnek, amik nem olyan részletesek, mint a kiviteli tervek. Talán érdemes lenne az igénylést erre korlátozni...

Nagy Tamás hozzászólt ()

Köszönöm a hozzászólást, György. Fontolóra veszem.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

SMJV Önkormányzata különösen fontosnak tartja, hogy tevékenységével,
működésével kapcsolatban a jogszabályoknak megfelelően járjon el. Kell ezt
tennie minden esetben. Adatkezelésében különös gondot fordít arra, hogy a
már korábban idézett Infotv. rendelkezéseit betartva cselekedjen. Mindezek
alapján álláspontomat a korábbiak szerint fenntartom.

                                                  Tisztelettel: Dr.
Sárvári Szabolcs

Feladó: Nagy Tamás <[FOI #128 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.09.12 10:26
Tárgy: Re: Válasz: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - "Hubertusz
kerékpárút" tervrajza

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    A 2012. szeptember 7-én érkezett, a Sopron Hubertusz út/Sopron
    határállomás közötti kerékpár tervdokumentációjával kapcsolatos
    elektronikus válaszlevelében foglaltakra
   
([1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...)
    álláspontomat az alábbiak szerint foglalom össze.
   
    Mindenekelőtt köszönöm, hogy felhívta a figyelmem a személyes
    adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
    1992. évi LXIII. tv elavult mivoltára. A törvényre a TASZ írása
    hivatkozott én pedig -- jogász nem lévén -- nem ellenőriztem minden
    benne szereplő, az írás megszületésének időpontjában még nyilván
    aktuális jogforrást. Biztos vagyok benne, hogy a TASZ-nak a
    jelenlegi jogi környezet szerint is megvan a "megfontolásra érdemes
    és ajánlott" álláspontja -- ennek kikérésével a jövőben esetleg
    élni is fogok.
   
    Ön a tervezőt megillető szellemi jogokra és az önkormányzat és a
    tervező között kötött szerződésre hivatkozva tagadja meg immár
    másodszorra a közvélemény Infotv 32. § szerinti "pontos és gyors
    tájékoztatását". Az azóta nyilvánossá vált szerződés
   
([2]http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...)
    15. pontja valóban kimondja, hogy a "Megrendelő tudomásul veszi,
    hogy a jelen szerződés alapján elkészített kiviteli
    tervdokumentációban foglaltak a Tervező szellemi tulajdonát
    képezik". Ugyanakkor a 16. pont szerint:
    "A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján
    közöttük létrejött gazdasági és szakmai kapcsolat során az egymás
    működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak
    a szerződésszerű teljesítéshez használják fel, azt harmadik fél
    számára csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásáva esetén
    teszik hozzáférhetővé. Kivételt képeznek ez alól azon adatok,
    melyek nyilvánosságra hozatalát a közpénzek felhasználásával, a
    köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével
    és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok a Megrendelő
    számára
    kötelezővé tesz."
   
    Az idézett szöveg második mondata szerint úgy vélem, egyértelmű,
    hogy a tervdokumentációt önök jogszerűen tehetik nyilvánossá,
    hiszen ezen adatok megismerhetősége elengedhetetlen a köztulajdon
    használatának nyilvánossága, átláthatóbbá tétele és ellenőrzése
    érdekében. Tehát ezen adatokra nem vonatkozik a 16. pont első
    mondata.
   
    De még ha az Ön jogértelmezése szerint is gondolkodunk, az
    önkormányzatnak akkor is kötelessége lenne minden lépést megtenni a
    közvélemény tájékoztatása érdekében, azaz a szerződés 16. pontjának
    első mondata szerint írásbeli engedélyt kérni a tervezőtől az
    adatok harmadik fél (esetünkben a nyilvánosság) számára történő
    hozzáférhetővé tételt illetően. Kérem tájékoztasson, hogy ezen --
    az önkormányzat jóhiszeműségét bizonyító, minimális erőfeszítést
    igénylő -- lépés megtörtént-e!
   
    Üdvözlettel:
   
    Nagy Tamás
   
   

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Álláspontjuk ismeretében módosítottam az adatigénylésem (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hube...), melyre várom szíves válaszukat.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás