Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Földgázkereskedő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Földgázkereskedő Zrt. és annak jogelődjei, valamint a Panrusgáz Gázkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság között földgázszállítás tárgyában kötött szerződéseket, valamint azok minden módosítását.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a 25/2014. (VII. 22.) AB határozat szerint az MVM Zrt. meghatározó befolyása alatt álló társaságként a Magyar Földgázkereskedő Zrt. közfeladatot ellátó jogi személyként az adatnyilvánosság biztosítására köteles. {Indokolás [46] pont}

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 18.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Földgázkereskedő Marketing, Magyar Földgázkereskedő Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Ezúton mellékelten megküldjük Társaságunk válaszát.

Üdvözlettel,
Magyar Földgázkereskedő Zrt.

idézett részek megjelenítése