Hospice alapítvány jótékonysági koncert

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2014. szeptember 17-én Áder János köztársasági elnök úr és Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök úr is részt vett a Hospice alapítvány jótékonysági koncertjén a Zeneakadémián. A kérdéseim a következők:

1. Fizettek-e Önök ezekért a jegyekért?
2. Ha igen, akkor ez "saját zsebből" történt vagy a hivatal költségvetésének terhére?
3. Ha a hivatal költségvetéséből vásárolták a jegyet/támogatták az alapítványt, akkor mekkora volt ez az összeg.

Természetesen, ha Schmitt Pál úrnak nincs köze ebben az ügyben a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz, akkor fenti Kérdéseim csak Áder János úrra vonatkoznak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Szilágyi László

Köztársasági Elnöki Hivatal

2 Attachments

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[KEH request email]>: host mail.keh.hu[195.228.26.34] said: 550
[KEH request email]... No such user (in reply to RCPT TO command)