HÖK Tisztújító Szavazások 2015-2019

Kovács Péter made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hallgatói önkormányzat tisztújításait követő alakuló ülésekkel kapcsolatosan az alakuló ülések időpontját, a szavazati joggal részt vevő képviselők névsorát és a tisztségviselők megválasztásának időpontjait 2015 január 1. és 2019. december 31. között. Az igénylés az esetleges részönkormányzatokra is kiterjed.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 18.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Nagy Gábor,

2 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  9K Download

 • Attachment

  Kozerdeku adatigenyles 20200418.zip.001.zip

  10.0M Download

Tisztelt Kovács Péter!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2020.04.18-án érkezett
adatigénylését teljesítve elektronikus másolatban (levelem mellékleteként,
illetve további két levélben csatolva) küldjük a hallgatói önkormányzat és
részönkormányzatok tisztújításait követő, 2015. január 1. és 2019.
december 31. közötti időszakra eső alakuló ülések időpontját, a szavazati
joggal részt vevő képviselők névsorát és a tisztségviselők
megválasztásának időpontjait is tartalmazó emlékeztetőket.

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Gábor
igazgató
________________________________________________

[1]Szövegközi kép 1
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 208/1.
Tel: +36-1-463-4139
E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nagy Gábor,

2 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  9K Download

 • Attachment

  Kozerdeku adatigenyles 20200418.zip.002

  10.0M Download

Tisztelt Kovács Péter!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2020.04.18-án érkezett
adatigénylését teljesítve elektronikus másolatban (levelem mellékleteként,
illetve további két levélben csatolva) küldjük a hallgatói önkormányzat és
részönkormányzatok tisztújításait követő, 2015. január 1. és 2019.
december 31. közötti időszakra eső alakuló ülések időpontját, a szavazati
joggal részt vevő képviselők névsorát és a tisztségviselők
megválasztásának időpontjait is tartalmazó emlékeztetőket.

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Gábor
igazgató
________________________________________________

[1]Szövegközi kép 1
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 208/1.
Tel: +36-1-463-4139
E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nagy Gábor,

2 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  9K Download

 • Attachment

  Kozerdeku adatigenyles 20200418.zip.003

  8.7M Download

Tisztelt Kovács Péter!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2020.04.18-án érkezett
adatigénylését teljesítve elektronikus másolatban (levelem mellékleteként,
illetve további két levélben csatolva) küldjük a hallgatói önkormányzat és
részönkormányzatok tisztújításait követő, 2015. január 1. és 2019.
december 31. közötti időszakra eső alakuló ülések időpontját, a szavazati
joggal részt vevő képviselők névsorát és a tisztségviselők
megválasztásának időpontjait is tartalmazó emlékeztetőket.

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Gábor
igazgató
________________________________________________

[1]Szövegközi kép 1
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 208/1.
Tel: +36-1-463-4139
E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]