Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Polgármesteri hivatal üzemelteti az Önkormányzat hivatalos facebook oldalát: https://www.facebook.com/obudabekasmegye...
Kérem tájékozatassanak, hogy az oldalról kik vannak kitiltva. Kérem, hogy a kitiltottak nevét hozzák nyilvánosságra, valamint azt is, hogy ki miért lett kitiltva.
Tájékozatssanak, hogy ki(k) üzemelteti(k) az oldalt, és a kitiltásokat ki hagyja jóvá.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 27.

Üdvözlettel:

Horváth Anna

Páhn Bernadett Mária, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Anna!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A 2019 október végén a hivatkozott Facebook-oldalra valamennyi azt
megelőzően kitiltott profilt visszaengedtük, azaz a korábban kitiltott
hozzávetőleg 50 fő újra lehetőséget kapott arra, hogy az oldalon a
véleményét kifejtse. Ennek az 50 főnek a kitiltása moderálási elvek
előzetes közzététele nélkül történt meg. Ezt a hiányosságot is pótoltuk, a
joggal elvárható kommunikációs kultúra fenntartása érdekében az oldal
moderálási elveit közzétettük, ami mindenki számára nyilvánosan elérhető,
megismerhető:
[1]https://www.facebook.com/notes/%C3%B3bud...

A moderálást az ebben megfogalmazottak szerint végezzük. Jelenleg 4 profil
van kitiltva az oldalról, mind a 4 a moderálási elvek többszöri megsértése
miatt. Az oldalon természetesen a káromkodásszűrő is be van kapcsolva. Az
oldalt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Sajtócsoportja üzemelteti.

 

Üdvözlettel:

Páhn Bernadett Mária

Szervezési Osztály

Csoportvezető

Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal

tel: 437-85-25

fax:437-89-96

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/notes/%C3%B3bud...