HIV/AIDS protokoll

Dombos Tamás made this Közérdekűadat request to Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a HIV-vel élő emberek ellátására az intézményükben jelenleg használt szakmai irányelvet, protokollt, útmutatót vagy bármely egyéb szakmai iránymutatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 10.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Ügyvédek, Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

1 Attachment

Tisztelt Dombos Tamás!

 

Lenti közérdekű adatigénylésére csatoltan megküldjük az „Antiretrovirális
kezelés, védőoltások alkalmazása és az opportunista betegségek primer és
szekunder profilaxisa HIV-fertőzött felnőtteknél”

című protokollt.

Üdvözlettel,

 

Dr. Vályi-Nagy István főigazgató megbízásából

 

Dr. Ujvári Györgyi

osztályvezető

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Jogi és Igazgatási Osztály

Tel: +36 1 455 5700/1438, Mobil: +36 70 489 1759

Fax: +36 1 216 1493

 

idézett részek megjelenítése