Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szerencsejáték Zrt. megbízásából közterületen kihelyezett és hetente cserélődő hirdetések számát (óriásplakát, citylight stb.), illetve a hirdetések kihelyezésével járó költségek összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 3.

Üdvözlettel:

Dippold Márton

Szerencsejáték Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Dippold Márton Úr!

 

Társaságunk számára 2013-ban a médiatervezési és médiavásárlási
feladatokat – a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. Igazgatóságának
felhatalmazása alapján lefolytatott pályáztatást követően megkötött
szerződés alapján – a Vivaki Hungary Kft. végzi.

 

A lentiekben foglalt adatkérése alapján a csatolt fájlban küldjük a
Társaságunk által 2013. I. negyedévében igénybe vett közterületi média
felületeinek költségeit.

 

Jelen levelünket azon a címen kívül, amelyről az adatigénylését küldte,
megküldjük a [1][KiMitTud contact email] e-mail címre is.

 

Kérjük, hogy az adatigénylés teljesítését, azaz levelünk kézhezvételét
szíveskedjen visszaigazolni.

 

Üdvözlettel:

 

Hudácskó-Miskey Annamária

ügyfélszolgálati menedzser

Interaktív Játék Főosztály

 

[2]Leírás: Leírás: e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Telefon: (+36) 1 201-0580; Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [3][Szerencsejáték Zrt. request email]
[4]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Hudácskó-Miskey Annamária!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Dippold Márton