Hatásvizsgálat - Közigazgatási eljárások egyfokúsítása

Kis Krisztián Péter made this Közérdekűadat request to Igazságügyi Minisztérium

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Igazságügyi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Kis Krisztián Péter

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény előzetes hatásvizsgálati lapját és a hatásvizsgálat esetleges mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 4.

Üdvözlettel:

Kis Krisztián Péter

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kis Krisztián Péter

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

2021. november 4-én közérdekű adatigényléssel fordultam az Igazságügy Minisztériumhoz, mint adatgazdához, az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Ejhet.) előzetes hatásvizsgálati lapjának és esetleges mellékleteinek a megismerése tárgyában.

A Minisztérium november 19-én kelt levelében tájékoztatott arról, hogy a megismerni kívánt adat nem áll rendelkezésére.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabályok közigazgatási előkészítésekor előzetes hatásvizsgálat lefolytatása kötelező. Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV.29.) MvM rendelet 7. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bek. 5. pontja alapján az előzetes hatásvizsgálat lefolytatásáért és a folyamat végén a hatásvizsgálati lap kitöltéséért (elkészítéséért) az előterjesztő miniszter a felelős.

Az Ejhet.-ről szóló T/8016 sz. törvényjavaslatot a kormány az igazságügyminiszter útján terjesztette az Országgyűlés elé (ld. https://www.parlament.hu/web/guest/iroma...).

Mindezekből következően az Igazságügyminisztériumnak jogszabályi kötelezettsége volt az előzetes hatásvizsgálati lap kiállítása.

Kérem, hogy ezekre figyelemmel a T. Cím rendeljen el belső felülvizsgálatot, ugyanis abban az esetben, ha az általam kért adat valóban nem áll rendelkezésre, akkor az adatgazda törvénysértést követett el. Amennyiben viszont az általam megismerni kívánt adat a Minisztérium rendelkezésére áll, figyelmeztetem Önt, hogy, mint hivatalos személyt feljelentési kötelezettség terheli a Btk. 220. § szerinti tényállás megvalósulásának gyanúja miatt.

Kérem, hogy válaszlevelében mindenképpen tájékoztasson a belső felülvizsgálat eredményéről és szükség esetén küldje meg részemre az általam már kért Ejhet. előzetes hatásvizsgálati lapot.

Felszólítom továbbá, hogy azonnal pótolja be a törvényi kötelezettségét és a részemre előző emailben elküldött levél aláíróját olvashatóan tüntesse fel, ugyanis a közigazgatási hatáskör gyakorlóját és kiadmányozóját azonosíthatóan kell feltüntetni, nem egy firkantást odatenni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 13.

Üdvözlettel:

Kis Krisztián Péter

Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Internal review of K z rdek adatig nyl s Hat svizsg lat K zigazgat si elj r sok egyfok s t sa Igazs g gyi Miniszt rium.txt

    3K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[IM request email]>: host mailgw1.ei.gov.hu[84.206.49.11] refused to talk to
me: 554 5.7.1 Delivery not authorized - No A record