Hatásvizsgálat 1

Kührner László made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

- a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény

- a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. Törvény

- egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVIII. törvény

- egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény

- egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CVI. törvény

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXV. törvény

- a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC. törvény

- egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CXIX. törvény

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény

- az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXII. törvény

előzetes hatásvizsgálati lapját és hatásvizsgálati dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 2.

Üdvözlettel:

dr. Kührner László

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/8102-1/2021/ADATVED                               

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Kührner László

részére

[1][FOI #18958 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

 

- a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén
történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi
LXVI. törvény

- a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a
Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista
Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. Törvény

- egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az
egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXVIII. törvény

- egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény

- egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CVI.
törvény

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2018. évi
CXXXV. törvény

- a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi XC. törvény

- egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXIX. törvény

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény

- az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp
anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt
egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXII. törvény

előzetes hatásvizsgálati lapját és hatásvizsgálati dokumentációját.”

 

Tájékoztatom, hogy igényének az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben való teljesítése veszélyezteti az Emberi Erőforrások
Minisztériuma veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását, így az
igénynek vagy az igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés
megküldésének - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) és (6) bekezdése alapján - 45 napon belül teszek eleget. 

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. október 15.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/8102-2/2021/ADATVED                               

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Kührner László

részére

[1][FOI #18958 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

 

- a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén
történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi
LXVI. törvény

- a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a
Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista
Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. Törvény

- egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az
egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXVIII. törvény

- egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény

- egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CVI.
törvény

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2018. évi
CXXXV. törvény

- a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi XC. törvény

- egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXIX. törvény

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény

- az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp
anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt
egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXII. törvény

előzetes hatásvizsgálati lapját és hatásvizsgálati dokumentációját.”

 

Tájékoztatom, hogy igényének határidőben való teljesítése veszélyeztetné
az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszélyhelyzeti kormányrendeletekben
foglalt feladatai határidőben történő ellátását, így az adatigénylésének
teljesítési határidejét - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (4) bekezdése alapján - 45 nappal meghosszabbítom. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. november 16.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

EMMI, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Igénylő!

Elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött.

Közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az Ön által kért adatokat az alábbi linken tekintheti meg:

https://kikap.kormany.hu?hash=e07243eb8b...

 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Az igénylésében elektronikusan kért adat a [1]kikap.kormany.hu honlapon
került közzétételre.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylésre küldött válasz kiküldése és
az igénylésében kért adat [2]kikap.kormany.hu honlapon történő nyilvános
közzététele céljából a Emberi Erőforrások Minisztériuma adatfeldolgozói
megbízási szerződés alapján a [3]kikap.kormany.hu honlap üzemeltetőjét a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai
u. 3.) adatfeldolgozóként igénybe vette. A személyes adatokat az
adatkezelő az adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek nem adja át és
nem továbbítja.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatokat az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján a Emberi Erőforrások Minisztériuma maximum 1 évig kezelheti.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt a Emberi Erőforrások
Minisztériuma a személyes adatait haladéktalanul törli.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf.: 9.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2022-01-03 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

References

Visible links
1. http://kikap.kormany.hu/
2. http://kikap.kormany.hu/
3. http://kikap.kormany.hu/