Hány 65 éven felüli magánszemélynek keletkezett 2021-ben adóköteles jövedelme?

Karácsony Mihály made this Közérdekűadat request to Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Karácsony Mihály

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hány 65 éven felüli magányszemélynek keletkezett 2021-ben adóköteles jövedelme?
2. Hány 65 éven felüli magánszemély által megszerzett adóköteles jövedelmet terhelő adó után történt meg a 2021-ben az SZJA bevallás?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 19.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban benyújtott közérdekű adatigénylésére válaszul alábbiakról tájékoztatom.

Kérdés: Hány 65 éven felüli magányszemélynek keletkezett 2021-ben adóköteles jövedelme? Hány 65 éven felüli magánszemély által megszerzett adóköteles jövedelmet terhelő adó után történt meg a 2021-ben az SZJA bevallás?

A 65 éven felüliekre vonatkozóan kért adat a 2020. évről 2021-ben benyújtott személyi jövedelemadó bevallások alapján áll rendelkezésre. A 2020. évben adóköteles jövedelmet kimutató 65 éven felüliek száma 204,8 ezer fő volt.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2023. május 4.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal