Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre következő adatokat:

-Hány adózó fizetett adót hálapénz után, amióta létezik személyi adó? Az információt éves megosztásban kérem.
-Milyen jövedelmeket összesen hálapénz címén deklaráltak ezek az adózók? Az információt szintén éves megosztásban kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 15.

Üdvözlettel:

Celichowski Jerzy

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály Közérdekű adatkérések elektronikus teljesítése, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Celichowski Jerzy úr

részére

 

[1][FOI #3458 email]

 

Tisztelt Uram!

 

 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz 2014. november 16-án – a
[2]www.kimittud.atlatszo.hu internetes oldalon keresztül érkezett –
„Hálapénz” tárgyú közérdekű adatkérésére a csatolt melléklet szerint
tájékoztatjuk. A táblázat 2009-2013. évek vonatkozásában tartalmazza a
személyi jövedelemadó bevallás (’53-as bizonylat) „egyéb jogcímen
megszerzett jövedelem” sorában bevallott jövedelmeket, melynek egyik része
a hálapénz (külön erre a jogcímre nem áll rendelkezésre információ). Az
egyes évekre vonatkozóan az ’53-as személyi jövedelemadó bevallás
kitöltési útmutatója részletesen tartalmazza, mely jövedelem vehető
figyelembe ezen címszó alatt.

Amennyiben a munkáltatóhoz befolyt hálapénz összegét a munkáltató osztja
el, úgy az bérjövedelemként adóköteles, melyet a bevallás 1. sorában kell
feltüntetni, melyről külön adat nem áll rendelkezésre.

Az adatszolgáltatást 5 évre visszamenőleg áll módunkban teljesíteni.

 

 

 

                                                                                              
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

                                                                                              
Központi Hivatal

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kimittud.atlatszo.hu/

Tisztelt NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály Közérdekű adatkérések elektronikus teljesítése!

Köszönöm a válaszukat.

Üdvözlettel:

Celichowski Jerzy