Habony Árpád miniszterelnökségi munkatárs?

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Országgyűlés sajtóirodája szerint Habony Árpádnak a Miniszterelnökség kezdeményezésére van belépési engedélye az Országházba a 9/2013. számú házelnöki rendelkezés (3.§ (6) bekezdése szerint.

A 3.§ (6) bekezdés b pontja:
"b) a Köztársasági Elnöki Hivatal, a Miniszterelnökség, a
minisztériumok és egyéb központi államigazgatási szervek
országgyűlési ügyekkel foglalkozó munkatársai."

Fentiek alapján kijelenthető, hogy Habony Árpád a Miniszterelnökség
munkatársa?
Mint munkatárs, van -e valamiféle munkaszerződése a
Miniszterelnökséggel?
Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 7.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

 

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által benyújtott
közérdekű adatigénylésre.

 

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése