Gyula, Nürnbergi u.

Mikó János made this Közérdekűadat request to Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Gyula, Nürnbergi u. útfelújítás
- a pályázati kiírást, a kiírt pályázatot, mely cégek vették ki, mely cégek adtak ajánlatot, a beadott ajánlatok elbírálásáról a jegyzőkönyvet,
- műszaki ellenőr neve, elérhetőségét,
- a szerződött munka költségvetését, továbbá a méret és mennyiség számítását (ha volt ilyen!),
- ha volt az eredeti tervtől való eltérés, annak az okát, költségkimutatását,
- a végleges munka kiszámlázott, és a kifizetés dátuma, összege (ha rész számlázás volt, azok kifizetési dátuma, összege!),
- az elkészült munka minősítő dokumentációja, beépített anyagok jegyzőkönyvei, mintavételi és minősítő terve és az alapján a munka minősítési jegyzőkönyvei (olvasható minőségben!),
- a szerződött munka tényleges befejezési ideje,
- a garancia vállalás kezdete, vége, szavatossági idő kezdete, vége,
- garanciális visszatartás volt/van az adott munkán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Mikó János

Nagy Erzsébet, Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Mikó János!

 

Mellékelten küldöm Gyula Város Jegyzőjének leveleit a közérdekű
adatigényei teljesítési határidőinek meghosszabbításáról.

 

Tisztelettel:

Dr. Csige Gábor jegyző megbízásából

 

Dr. Nagy Erzsébet
osztályvezető-helyettes

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Osztály

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Tel.: 66/526-829
E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nagy Erzsébet, Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

12 Attachments

Tisztelt Mikó János!

 

Mellékelten küldöm a Nürnbergi utca felújításával kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére Gyula Város Jegyzőjének tájékoztatását az adatigénylésben
kért dokumentációval együtt.

 

Tisztelettel:

Dr. Csige Gábor jegyző megbízásából

 

Dr. Nagy Erzsébet
osztályvezető-helyettes

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Osztály

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Tel.: 66/526-829
E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]