Tisztelt Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Gyula, Nürnbergi u. útfelújítás
- a pályázati kiírást, a kiírt pályázatot, mely cégek vették ki, mely cégek adtak ajánlatot, a beadott ajánlatok elbírálásáról a jegyzőkönyvet,
- műszaki ellenőr neve, elérhetőségét,
- a szerződött munka költségvetését, továbbá a méret és mennyiség számítását (ha volt ilyen!),
- ha volt az eredeti tervtől való eltérés, annak az okát, költségkimutatását,
- a végleges munka kiszámlázott, és a kifizetés dátuma, összege (ha rész számlázás volt, azok kifizetési dátuma, összege!),
- az elkészült munka minősítő dokumentációja, beépített anyagok jegyzőkönyvei, mintavételi és minősítő terve és az alapján a munka minősítési jegyzőkönyvei (olvasható minőségben!),
- a szerződött munka tényleges befejezési ideje,
- a garancia vállalás kezdete, vége, szavatossági idő kezdete, vége,
- garanciális visszatartás volt/van az adott munkán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Mikó János

Nagy Erzsébet, Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Mikó János!

 

Mellékelten küldöm Gyula Város Jegyzőjének leveleit a közérdekű
adatigényei teljesítési határidőinek meghosszabbításáról.

 

Tisztelettel:

Dr. Csige Gábor jegyző megbízásából

 

Dr. Nagy Erzsébet
osztályvezető-helyettes

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Osztály

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Tel.: 66/526-829
E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nagy Erzsébet, Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

12 Attachments

Tisztelt Mikó János!

 

Mellékelten küldöm a Nürnbergi utca felújításával kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére Gyula Város Jegyzőjének tájékoztatását az adatigénylésben
kért dokumentációval együtt.

 

Tisztelettel:

Dr. Csige Gábor jegyző megbízásából

 

Dr. Nagy Erzsébet
osztályvezető-helyettes

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Osztály

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Tel.: 66/526-829
E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]