Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az 1 milliárd forint értékű állampapír vásárlására kiírt pályázat szövegét.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az erre a pályázatra érkezett ajánlatokat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Quaestor Értékpapírkezelő Zrt-vel megkötött szerződést , ami a 2015. január 16-án 999 987 373 HUF értékben megvásárolt államkötvényre vonatkozik.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a közgyűlési szavazásról, döntésről a jegyzőkönyvet, amely felhatalmazta az önkormányzatot erre a tranzakcióra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 7.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Csatoltan megküldöm válaszlevelet közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Nagy Klára

csoportvezető

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi és Önkormányzati Osztály

Önkormányzati Csoport

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: + 36 96 500-406

Fax: + 36 96 500-160

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

 

 

 

References

Visible links