gyermeki jogokat érintő ügyvédi kamarai anomáliák - Magyar Ügyvédi Kamarának

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Ügyvédi Kamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

tárgy: GYERMEKI JOGOKAT ÉRINTŐ ÜGYVÉDI KAMARAI ANOMÁLIÁK
törvényi válaszadási határidő: 15 napon belül

Tisztelt Magyar Ügyvédi Kamara! Tisztelt dr. Bánáti János elnök úr!

Tisztelt Budapesti Ügyvédi Kamara! Tisztelt dr. Réti László elnök úr! Köztudomásúan köztiszteletben álló négygyermekes családapaként is!
Tisztelt a törvényes eljárásra törvényileg kötelezett Jogász kollegák!

A jelenlegi fázisban NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS keretében szeretnék választ kapni az ügyemben az eddigi ügyvédi kamarai panaszügyintézés során elszenvedett anomáliákra.
A nyilvános adatigényléseimet és az arra törvényileg kötelezően 15 napon belül adandó kamarai válaszokat ANGOL NYELVEN meg fogom küldeni azon NEMZETKÖZI FÓRUMOKNAK, amelyektől – törvényes jogérvényesítésül – segítséget várok a kicsi gyermekeket érintő konkrét ügyben.
Így pl. UNIÓS FÓRUMOKON
- tájékoztatom az EURÓPAI PARLAMENT EMBERI JOGI SZÓVIVŐJÉT, aki az európai gyermekvédelmi övezet kezdeményezés alapítója,
- tájékoztatást kap az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE, aki kiemelten foglalkozik a gyermeki jogokkal,
- tájékoztatom az EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK az ügyemben hatáskörrel rendelkező fórumait, így kiemelten a jogállamiságért felelős első alelnököt, az igazságügyi, fogyasztóvédelmi és nemi egyenlőségért felelős biztost, aki kiemelten foglalkozik ügyvédszakmai kérdésekkel is,
- továbbá tájékoztatást kapnak egyéb tagállami és multilaterális fórumok, így AZ ÜGYVÉD VILÁGSZERVEZETEK (pl. UIA, IBAHRI) is.

Természetesen jelen adatigénylés KÖZÉRDEKŰ, hiszen a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) és a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) (a továbbiakban együttesen: ügyvédi kamara) SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRE vonatkozik (ld. Infotv. 3. § 5. pont) és köztudomásúak a magyarországi ügyvédi anomáliák, amelyek hatékony orvoslása közfeladat az ügyvédi kamara számára is.

Megköszönöm az atlatszo.hu-nak a nyilvános közérdekű adatigénylés lehetőségét.
Kérem, hogy válaszukat szintén az atlatszo.hu-n tegyék közzé. (Infotv. 30. § (2) bekezdés)

I. A NEMZETKÖZI EMBERI JOGI TRENDEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE
I.1. ÁLTALÁNOS EMBERI JOGI JOGVÉDELEM
Vĕra JOUROVÁ igazságügyi, fogyasztóvédelmi és nemi egyenlőségért felelős biztos 2017. február 28-án Bécsben kifejtette: „LET'S FACE IT: OUR MOST FUNDAMENTAL RIGHTS AND VALUES ARE NO LONGER A GIVEN. … Ladies and Gentlemen, silence is not an option. … Scapegoating, targeting the minorities and the more vulnerable is not acceptable. … This is why I am now leading a strong political campaign to combat violence against women this year.” (Speech by Commissioner Jourová - 10 years of the EU Fundamental Rights Agency: a call to action in defence of fundamental rights, democracy and the rule of law - http://europa.eu/rapid/press-release_SPE...)
Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként – az arra fordított források feltüntetésével - hozzák nyilvánosságra, hogy nyomon követik-e és ha igen, milyen formában a nemzetközi emberi jogi trendeket.
- Beépülnek-e az aktuális emberi jogi célkitűzések kamarai képzéseikbe?
- Milyen tematika alapján zajlanak az emberi jogi vonatkozású kamarai képzések? Kik az előadók? Hogyan történik a képzés eredményességének monitoringja? Megismerhető-e az emberi jogi vonatkozású kamarai képzésen részt vett ügyvédek névsora?
- Figyelemmel vannak-e az emberi jogi vonatkozásokra a kamarai fegyelmi eljárások során?
- Részt vesznek-e a kamara vezetői, tisztségviselői, tagjai emberi jogi konferenciákon?
- A kamara szervez-e egyéb emberi jogi témájú rendezvényeket?
- Van-e és milyen formában szakmai kapcsolatuk az emberi jogi téren tevékenykedő hazai és nemzetközi döntéshozókkal, civil szervezetekkel?

I.2. GYERMEKEK JOGAI, NEMEK KÖZÖTTI EGYENJOGÚSÁG
Idézem Jourová biztos asszonyt a gyermekek jogairól:
„The single, overarching message I want to send to you today: children should never fall into harm's way or be robbed of their childhood. … We cannot allow this to continue in the European Union. … As EU Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, I have made it my priority to help Member States prevent and respond meaningfully to violence against children. This means that I am fully committed to ensuring full implementation of the law on child protection across the EU. … We must treat children as children first and foremost. We must treat them as rights-holders. We must act in their best interests at all times and involve them directly in matters that concern them. With old and new challenges ahead of us, we must ensure that the rights of every child are fulfilled, without discrimination.” (9th European Forum on the Rights of the Child - https://ec.europa.eu/commission/commissi...)

Továbbá Jourová biztos asszony rámutatott:
„Obviously, the law on paper does not do much in itself. Member States must also apply it properly on the ground.” (Combating Anti-semitism a defining moment foe Europe - https://ec.europa.eu/commission/commissi...)

Idézem Jourová biztos asszonyt a nemek közötti egyenlőségről:
„I am committed to progress and to tackle the remaining gender gaps and "unfinished business". … I am resolved to accelerate that process. Elimination of the gender based violence is one of the priorities to be tackled during my mandate. I want to listen to you and hear your thoughts and ideas. I want to know what you encounter, in your Member State, in your company and in your community.” (Forum on the future of gender equality in the European Union - https://ec.europa.eu/commission/commissi...)
- But as you all know, it takes more than laws on paper to stop actual gender-based violence from happening.
(Conference on Europe without gender-based violence - https://ec.europa.eu/commission/commissi...)
- „Gender mainstreaming is an important tool to achieve real equality between women and men. At EU-level, it has its basis in Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Treaty says that in all its activities, the Union shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality between men and women.”
(https://ec.europa.eu/commission/commissi...)

Idézek az Európai Bizottság tavalyi nőnapi közleményéből, amelyet a legmagasabb szintű uniós vezetők adtak ki.
- European Commission – Statement - Joint Statement on International Women's Day Brussels, 8 March 2016
„ … We also remember their suffering, hardship and injustice, which for many is still a reality today. … It is essential that we continue our efforts to integrate equality for women and men into every one of our policies across the board, in each of our Member States and in the countries we work with. Also within the Commission we will continue our strong commitment to gender equality. … The European Union relentlessly combats sexism, discrimination, gender-based violence and inequality. Recent EU legislation secures victims' rights, addresses trafficking in human beings, and promotes equal treatment. … The Commission just tabled a proposal to ratify the Istanbul Convention on combating violence against women; a clear signal that now is the time to step up our collective action. …The European Union is also committed to taking forward the new 2030 United Nations Agenda and its Sustainable Development Goals, which includes a strong commitment to advance gender equality and empower women and girls around the world. … We are taking steps to empower women, TO FIGHT FOR THEIR RIGHTS and their equal access to economic resources, and TO ADDRESS ALL FORMS OF VIOLENCE against women and girls …”
Signatories: First Vice-President Frans Timmermans, EU High-Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy /Vice-President of the Commission Federica Mogherini …
Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner Vera Jourová
(http://europa.eu/rapid/press-release_STA...)
És idézek az ENSZ anyagából:
Women are entitled to the full and equal enjoyment of all of their human rights and to be free from all forms of discrimination. Yet, discrimination against women persists in many areas, directly and indirectly, through laws and policies, social norms and practices and gender-based stereotypes. Gender equality before the law does not necessarily mean that women in practice have equal opportunities.” (Infographic: Human rights of women - http://www.unwomen.org/en/digital-librar...)

Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként – az arra fordított források feltüntetésével - hozzák nyilvánosságra, hogy hogyan segíti elő az ügyvédi kamara a GYERMEKEK JOGAINAK és A NEMEK KÖZÖTTI EGYENJOGÚSÁG gyakorlati érvényre jutását.
- Pl. kiemelt figyelemmel és SÜRGŐSSÉGGEL kezelik-e azon fegyelmi ügyeket, amelyekben KISKORÚ GYERMEK ÉRINTETT, van-e ilyen témájú továbbképzésük?
- Befolyásolja-e a panaszos neme vagy bármely tényező, hogy a panaszos törvényes, érdemi kamarai panaszügyintézésben részesül-e?
- Nyilván amennyiben az ügyvédi kamara a gyermekek jogait és a nemek egyenjogúságát – törvényi kötelessége ellenére – nem tudná biztosítani

II. ÜGYVÉD SZAKMAI MONITORING és MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A sajtó több ízben hírt ad anomáliákról, amelyekben ügyvédek érintettek.
- Pl. MTI és a 444.hu hírt adott arról, hogy egy „ügy elsőrendű vádlottja, az egyik kerületi kapitányságon szolgálatot teljesítő rendőr alezredes anyagi ellenszolgáltatásért – alkalmanként pár 100 ezer forintért – cserébe ismerős BUDAPESTI ÜGYVÉDEKNEK és ügyfeleiknek rendőrségi és más hatósági nyilvántartásokból szolgáltatott ki adatokat.” (https://444.hu/2015/11/30/korrupcio-a-re...)
- A HVG-ben cikk jelent meg: Nem ciki, hogy 568 ügyvéd tartozik a NAV-nak? (http://hvg.hu/itthon/20150115_Nem_ciki_h...)
- Kalmár László György (Krokó tanár úr), aki köztudomásúan az Apák az Igazságért Egyesület jogvédőjeként családjogi vonatkozású ügyekben is eljár (http://www.apakazigazsagert.org/csapat/k...), az interneten nyilvánosan elérhető videóiban számos aggályt fogalmazott meg az ügyvédi kamarával kapcsolatban.
- Saját ügyem egy részletéről a Blikk tudósított. (Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult - http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/jat...)
- Az én ügyem nem létezne, ha a bennünket botrányos és brutális törvénytelenséggel támadó ügyvéd – törvényi kötelezettsége szerint – törvényesen járna el.
- Törvényes eljárás esetén az ügyet az ügyvéd hamis és hiányos adatokkal el sem vállalhatta volna.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (ügyvédi törvény) kimondja az alábbiakat:
1. § Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - TÖRVÉNYES ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDON - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat MEGEGYEZÉSSEL intézzék el. Az ügyvédi törvény 27/B. és 27/C. §-ai részletes, kötelező szabályokat tartalmaz a személyazonosság ellenőrzése vonatkozásában.
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy figyelemmel kísérik-e az ügyvédszakmát érintő nyilvános híradásokat, indulnak-e hivatalból eljárások a nyilvánosságot kapó esetek kivizsgálására, a törvényesség – törvényileg kötelező - biztosítására.
- Kiemelt figyelemmel kísérik-e, ha a sajtóhírben kamarai tisztségviselő érintett?

III. FEGYELMI ELJÁRÁSOK
Az Ügyvédi Összefogás Egyesület (ÜÖE) javaslatokat tett a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) fegyelmi ügyszakának átfogó reformjára. (Az Ügyvédi Összefogás Szakmai Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület összefoglaló jellegű szakmai észrevételei a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi gyakorlatával kapcsolatban, a 2016. május 31.-i fegyelmi munkaértekezleten történő megvitatásra - https://ugyvediosszefogas.hu/site/wp-con...)
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra az ügyvédi kamarai fegyelmi eljárásokra vonatkozó szakmai álláspontjukat.
- A NYILVÁNOSSÁGNAK TUDNIA KELL, HOGY MILYEN ESETBEN INDÍTHATÓ A GYAKORLATBAN SIKERES KAMARAI FEGYELMI ELJÁRÁS.
- Pl. fegyelmi vétség-e, amikor az ügyvéd – teljességgel jogellenesen, évekig, hamis és hiányos adatokkal – perindításra alkalmatlan keresetlevelekkel, teljességgel megalapozatlan, elkésetten benyújtott magánvádakkal és teljességgel megalapozatlan egyéb büntető és közigazgatási eljárásokkal zaklat, kárt okoz.
- Panaszolt ügyvéd jogellenesen el tudja érni, hogy fantom ügyfelének – jogellenesen - NÉGYFÉLE neve van az eljárásokban, holott mind a magyar, mind a nemzetközi jog egyöntetű abban, hogy minden embernek egyetlen féle hivatalos neve van.
- Panaszolt ügyvéd jogellenesen el tudja érni, hogy fantom ügyfelének – jogellenesen – hamis névről hamis névre változik az anyja leánykori neve.
- Panaszolt ügyvéd jogellenesen el tudja érni, hogy fantom ügyfelének – jogellenesen – megváltozik a születési helye!
- Panaszolt ügyvéd jogellenesen el tudja érni, hogy fantom ügyfelének – jogellenesen – vagy nem is kell lakóhelyet feltüntetnie (pedig a lakóhely feltüntetése elutasítás terhe melletti törvényi kötelezettség keresetlevélen!), vagy közintézményi cím, külföldi hotel a lakóhely vagy olyan cím, ahonnan a fantom támadó nem idézhető.
- Panaszolt ügyvéd jogellenesen el tudja érni, hogy – jogellenesen – a bennünket érintő egyetlen ügyben sincs törvényes, aggálymentes ügyvédi meghatalmazása.
- Az ügyvédi kamara évek óta – jogellenesen – közönnyel tolerálja a panaszolt ügyvéd törvényszegéseit. Kaptam már olyan kamarai elutasító döntést is, hogy azért utasítják el a panaszomat, mert én nem csatoltam a fantom támadónk útlevelének adatoldalára vonatkozó adatot. Panaszolt ügyvédtől nem kérték be az iratot, de még hiánypótlásra sem szólítottak fel, hogy legalább érvelhessek, hogy kérésük teljesítése számomra lehetetlen.
- - Panaszolt ügyvéd jogellenesen el tudja érni, hogy fantom ügyfelének útlevelének másolatát – jogellenesen – egyetlen hivatalos szervtől sem ismerhetem meg.
- Pl. fegyelmi vétség-e, ha az ügyvéd válaszra sem méltatja az egyezségi javaslatokat, holott törvényileg a felek megegyezéses vitarendezését kell segítenie.
- A kamarai fegyelmi eljárásokkal kapcsolatban megjelent a sajtóban: „A kamarának az volt a politikája, hogy a szabályozási garanciák hiányát személyes garanciákkal váltották ki. Hogy mit jelent ez? Lefordítom. Ahelyett, hogy lenne egy kulturált fegyelmi kódexe a kamarának, amiben tisztázzák, hogy egyáltalán miért lehet és milyen eljárásban valakit fegyelmileg elmarasztalni, olyan személyes garanciákat adnak, mint például hogy „csak nem képzeled, hogy téged emiatt elítélünk”. És mikor az ember azt meri mondani, hogy „de, képzelem”, onnantól kezdve elvágta magát egy életre. … Egy ilyen ügy kapcsán tudtuk meg azt, hogy a fegyelmi bizottság elnökének az irodájában ki volt függesztve annak a tizenkilenc felperesnek a neve, akik a kamarát a választási határozatok miatt perelték. Milyen célzattal? – kérdem én.” („A rendszerrel van bajunk!” Az Ügyvédi Összefogás a Mandinernek - http://jog.mandiner.hu/cikk/20151104_ugy...)
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy igazak-e fenti cikk állításai, így azt is, hogy volt-e, van-e a cikkben említett lista.
- Ha nem igazak a cikk állításai, miért nincs sajtóhelyreigazítás?
- Ha igazak a cikk állításai, akkor milyen cselekvési terve van a kamarának a törvényesség mihamarabbi biztosítására.
- Köztudomású, hogy vizsgálták a PITEE ügyvédjének ügyét (ügyszám: 2016.V. 589/3), melynek tárgya a „bíróság tekintélyét sértő internetes nyilatkozat kifogásolása”. A tájékoztatáshoz csatolva van egy internetes blog-bejegyzés, amelynek címe „Pert veszítettünk az OTP Bank ellen – Dr. Lazányi Erika bíró”. Az blog-bejegyzés nem említi az előzetes vizsgálat alá vont ügyvéd nevét, és annak egyetlen mondata sem idézet tőle. (https://pitee.wordpress.com/2017/01/19/f...)
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy van-e „kettős mérce” az ügyvédi fegyelmi eljárások terén, és ha igen, azt milyen jogforrás teszi lehetővé.
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra az elmúlt 10 év viszonylatában a FEGYELMI STATISZTIKÁJUKAT.
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy az elmúlt 10 évben milyen arányban hagyta jóvá a MÜK az első fokon eljárt területi kamara fegyelmi döntését, továbbá volt-e az elmúlt 10 évben eljárás kamarai tisztviselő ellen a fegyelmi eljárásban tanúsított kötelességszegése miatt és az(ok) milyen eredménnyel zárult(ak).
- Az ügyemben keletkezett iratokon számos alkalommal nincs feltüntetve a kamarai ügyintéző neve. Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra ennek jogi, szakmai indokait.
- Az ügyemben – sokszori, jogi érvekkel alátámasztott érveim ellenére sem – nem volt mód megismerni az ügyvédi igazoló jelentéseket, amely a törvényben biztosított, érdemi jogorvoslati jog jelentős csorbítása. Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra ennek jogi, szakmai indokait.
- Az ügyemben – sokszori, jogi érvekkel alátámasztott érveim ellenére sem – nem volt mód megismerni, hogy ténylegesen van-e a panaszolt ügyvédnek ÜGYVÉDI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA, amely az ügyvédi törvény 13. § (3) bekezdés e) pontja szerint kötelező. Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra ennek jogi, szakmai indokait.
- Ügyemben az a semmivel, így semmilyen jogforrással alá nem támasztott kamarai álláspont, hogy amit az ügyvéd a hivatalos szerveken át tud vinni, az megengedett. Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra ennek jogi, szakmai indokait.
- Idézném az ENSZ aktuális anyagát. „Among the institutions most affected by corruption are the judiciary and police.” (http://www.unsustainabledevelopment.org/...)
- Továbbá az ügyvédi törvény azt mondja ki, hogy az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - TÖRVÉNYES ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDON - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat MEGEGYEZÉSSEL intézzék el.
- Elnagyoltnak tűnik dr. Bánáti János elnök úr alábbi nyilatkozata: „Ami pedig a bírák felelősségre vonásának lehetőségét illeti: ilyesmi komolyan föl sem vetődhet! Az igazságszolgáltatás és a jogállamiság végét jelentené, ha egy bírónak attól kellene tartania, hogy – akárcsak munkajogi szinten – felelősségre vonják azért, mert valamit a társadalmi, politikai elvárásoktól eltérően ítélt meg, esetleg tévedett.” (http://magyaridok.hu/belfold/birok-nem-v...)
- Nyílván dr. Bánáti János elnök úr pontosan tudja, hogy a bírók – az Alaptörvény szerint – a TÖRVÉNYNEK ALÁRENDELTEN függetlenek, tehát törvényi kötelességük biztosítani a törvényességet – törvényeinkkel összhangban - kiemelten szigorú szakmai alkalmassági, fegyelmi/munkajogi, büntetőjogi felelősség mellett.
- Álláspontom szerint – törvényeinkkel összhangban – ügyvéd meg sem próbálkozhatna törvénytelen eljárással, így pl. az ellenünk ügyvéd által jogellenesen generált ügyek sem léteznének.
- Jogállamban – Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam – fel sem merülhetne, hogy ügyvéd jogellenes módon jár el és az törvényes szankció nélkül marad.
- Ismeretes, hogy Magyarországon kiemelt sportág a labdarúgás.
- Dr. Bánáti János elnök úrról is köztudomású, hogy érdeklődéssel kíséri figyelemmel az ügyvédekkel kapcsolatos labdarúgó eseményeket, pl. a mérkőzés helyszínén. („… szeretném kiemelni a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, dr. Bánáti Jánost, aki LELKES TÁMOGATÓJA a válogatottnak és nagyon gyakran elkíséri a meccsekre a csapatot … - http://www.fourfourtwo.hu/hirek/magyaror...)
- Köztudomású, hogy az általam panaszolt ügyvédnek is a labdarúgás a hobbija.
- Tény, hogy egyetlen panaszomat sem vizsgálja ki érdemben, törvényesen az ügyvédi kamara, hiába törvényi kötelezettsége.
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy a hobbi labdarúgó ügyvédek élveznek-e bármiféle, akár informális mentességet a törvényileg kötelező törvényes eljárási kötelezettség alól, amely kamarai fegyelmi mentességet is eredményez.
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy vizsgálták-e ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG szempontjából, hogy a fegyelmi jogkör legfőbb gyakorlója – a sajtócikk megfogalmazása szerint – „lelkes támogatója” labdarúgó érdeklődésű ügyvédeknek.
- Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy dr. Bánáti János elnök úr a labdarúgó érdeklődésű ügyvédek esetén bejelent-e elfogultságot és delegálja-e a fegyelmi jogkört. (Az általam panaszolt, labdarúgó érdeklődésű ügyvéd esetén dr. Bánáti János elnök úr eljárt és semmiféle érdemi, törvényes fegyelmi vizsgálatra nem került sor.)

IV. AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATOS GYAKORLÁSÁRA ALKALMAS IRODAHELYISÉG
Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy milyen kritériumok alapján kaphat ügyvéd működési engedélyt az ügyvédi kamaránál.
Pl. több ízben – évekig - kifogásoltam, hogy panaszolt, ügyfele lakóhely adatával is jogellenesen trükköző ügyvéd NAV feketelistás címre kapott kamarai működési engedélyt.
- A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.
- A cégjegyzék adatait is mellékeltem, amely szerint a NAV feketelistás cím 5 CÉG székhelye is (tevékenység központjaként, telephely nélkül) (pl. filmipar, napilapkiadás, ingatlankezelés, kereskedelem).
- Az ügyvédi kamara honlapja szerint 2 ÜGYVÉDI IRODA székhelye van itt.
- Internetes fotó alapján ez egy tárgyalóhelyiség. Internetes adatok szerint 4 további cég és 7 további ügyvéd is kapcsolatba hozható ezzel a 4. emeleti 7. ajtó mögötti címmel.
Az ügyvédi törvény 13. § (3) bekezdés f) pontja szerint a kamarai tagsághoz az ügyvédi tevékenység folyamatos gyakorlására alkalmas irodahelyiséggel kell, hogy az ügyvéd rendelkezzen a kamara működési területén.
Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy vizsgálják-e a kamarai tagság keletkezésekor és az ügyvédi működés során ellenőrzik-e az ügyvédi iroda céljaira szolgáló helyiségeket és a fenti helyiség milyen megfontolások szerint volt alkalmas ügyvédi tevékenység folyamatos gyakorlására. (Megjegyzem, hogy ha az ügyvédi kamara – a törvényi előírások szerint - fenti helyiségre nem ad ki működési engedélyt, akkor esetleg panaszolt ügyvéd nem is végezne ügyvédi tevékenységet és nem is lenne panaszügy.)

V. KAMARAI VÁLASZTÁSOK
Sajtófigyelem mellett zajlott a per, amelyben végül a Kúria Pfv.IV.21.993/2015. számú, ügyvédi kamarai választói közgyűlés határozatainak megsemmisítése iránt indított ügyben meghozott ítéletében adott mentességet, hogy megfelelő az első és másodfokú bíróság által aggályosnak talált szavazatszámlálás a tisztújítás során.
Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy vizsgálják-e annak lehetőségét, hogy az első és másodfokú bíróság által aggályosnak ítélt szavazatszámlálást megreformálják.

ÖSSZEGZÉS
2016-ban Budapesten rendezték az egyik nagy ügyvéd világszervezet, az UIA (Union Internationale des Avocats) 60. jubileumi kongresszusát. (http://www.uianet.org/en/evenement/type-...)

The UIA also frequently speaks out against hindrances to the proper functioning of the justice system and legally instituted bar associations. (http://www.uianet.org/en/content/qui-som...)

A magyar szervezők rögzítették: Both the Hungarian Bar Association and the Budapest Bar Association are based in the city, and ALL OF THEIR MEMBERS ARE COMMITTED TO SAFEGUARDING THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES that the UIA strives to uphold and maintain. These days, our legal community also has an international flavour, of which we are very proud. We place GREAT IMPORTANCE ON INCREASING AND MAINTAINING OUR INTEGRATION WITH THE GLOBAL LEGAL COMMUNITY, which is why it is an absolute pleasure for us to host the 2016 UIA Congress in our capital city.
Kérem, hogy a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra, hogy törvényeinknek és az UIA ügyvédi világszervezet alapelveinek megfelelően van-e mód törvényes, érdemi panaszügyintézésre általában és konkrét esetben, pl. ügyünkben.

Az IBAHRI ( International Bar Association's Human Rights Institute) keményen kritizálta a magyar jogállamisági hiányosságokat. (http://www.ibanet.org/Article/NewDetail....)

Kicsi gyermekeket érintő, ötödik éve zajló, immár 30 törvénytelen alapeljárást érintő ügyvédi anomáliáról van szó. Így törvényes védekezésül az UIA és a IBAHRI tájékoztatása is hamarosan szükséges lehet.

Bízom benne, hogy jelen közérdekű adatigénylésem törvényileg kötelező, 15 napon belüli kamarai megválaszolása kapcsán – törvényi kötelességükkel összhangban - feltárják az eddigi kamarai ügyintézésük hiányosságait és – törvényi kötelességükkel összhangban – esetemben is biztosítják a törvényességet.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 03. 02. dr. Hidasi Edit

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre, amely törvényi határidő letelt. Kérem törvényileg kötelező, törvényes válaszukat. Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 18.

Üdvözlettel:

dr. Hidasi Edit

A NYILVÁNOS közérdekű adatigénylésre – törvényi kötelesség ellenére – elmaradt válasz ILLUSZTRÁCIÓUL SZOLGÁL A TÖRVÉNYES NEMZETKÖZI JOGÉRVÉNYESÍTÉSHEZ.
- Ugyanis súlyos jogállamisági anomália, amikor maga a hivatalos szerv nem teljesíti törvényi kötelességét, ideértve a közérdekű adatra vonatkozó törvényi kötelességet is.
- Az Alaptörvény VI. cikke – kötelező erővel – kimondja, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez.
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat a szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére vonatkozó adat.

Ezt az anomáliát a külföldi terminológia is ismeri:
Der Begriff RECHTSVERWEIGERUNG bezeichnet im juristischen Sprachgebrauch die Unterlassung eines staatlichen Organs, trotz Zuständigkeit zu entscheiden. In RECHTSSTAATEN besteht – wegen des JUSTIZGEWÄHRUNGSANSPRUCHS des Einzelnen beziehungsweise einer JUSTIZGEWÄHRUNGSPFLICHT des Staates - ein VERBOT DER RECHTSVERWEIGERUNG.
The DENIAL OF RIGHT means any violation of any legal right of any person by any state organ.

Kicsi gyermekeim ügyeit intéző jogász édesanya vagyok.
- Súlyosan sérül az Alaptörvényben legmagasabb szinten biztosított jogunk, hogy az ügyeinkben eljáró, A VÉDELMÜNKRE TÖRVÉNYILEG KÖTELES HIVATALOS SZERVEK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL tájékozódhassunk.

Az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szól.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 24. cikke kimondja:
1. MINDEN GYERMEKNEK fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, vagy születésre való tekintet nélkül JOGA VAN ARRA VÉDELEMRE, amely őt kiskorú állapota folytán a CSALÁDJA, a TÁRSADALOM és az ÁLLAM részéről megilleti.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 26. cikke kimondja:
A TÖRVÉNY ELŐTT MINDEN SZEMÉLY EGYENLŐ és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell és minden személy számára EGYENLŐ ÉS HATÉKONY VÉDELMET kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.
- Mindezeket a magyar jog egyéb jogforrásai is a legmagasabb szinten – pl. az Alaptörvényben és más törvényekben – garantálják elméletileg.

Továbbra is várom – törvényi kötelességükkel összhangban – válaszukat és egyidejűleg a NAIH-hoz fordulok a törvényileg kötelező válaszadás elmaradása miatt.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 04. 03. dr. Hidasi Edit