Gépjárműadó, adatigénylés

Vaskó Mária made this Közérdekűadat request to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

a gépjárműadó 40%-ának a központi költségvetésben tartásával milyen összegű bevételkiesést okozott 2020-as évben és a 2021. évben az önkormányzatnak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 11.

Üdvözlettel:

Vaskó Mária

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vaskó Mária!

A KiMitTud weboldalon keresztül hivatalunkhoz érkezett adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom:

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) számú rendeletében 265 000 000 Ft összegű gépjárműadó bevételt irányzott elő.
A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 15/2021. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet adattartalma alapján megállapítható, hogy Rákosmente Önkormányzatának 2020. évben gépjárműadóból származó bevétele nem keletkezett.
A fentiek indoklásául tájékoztatom, hogy a Magyar Közlönyben 2020. április 7. napján megjelent 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. §-a kimondta, hogy a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a belföldi gépjárművek után 2020. évben beszedett gépjárműadó a települési önkormányzatot nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

2021. január 1. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el, az adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számlájára kell megfizetni. A változással kapcsolatos információk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alábbi hivatalos honlapján tekinthetők meg. https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/...

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 38. § (1) bekezdése értelmében a beszedett gépjárműadó teljes egészében a központi költségvetést illeti meg, ezért Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő testületének 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletében 2021. évre gépjárműadó bevételt már nem irányzott elő.

A fentiekre tekintettel részletesebb adatszolgáltatást kérésére nem áll módunkban nyújtani.

A fenti hivatkozott önkormányzati rendeletek hivatalunk www.rakosmente.hu hivatalos honlapján megtekinthetőek. http://www.rakosmente.hu/hirdetotabla/ha...

Üdvözlettel:
Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata

idézett részek megjelenítése