Gárdony város önkormányzatának és polgármesterének honlapról

A(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Kérem téjékoztatásukat arról, hogy ki kezeli Gárdony város és annak vezetőjének hivatalos honlapját?
Szeretném megismerni az ezekre vonatkozó szerződéseket.
Ki a szerződő fél és mennyiért dolgozik ezeken a feladatokon?
- a Város hivatalos oldalról több éve, minden indoklás nélkül, ki vagyunk tiltva
néhányan, a Civilek a Velencei-tóért csoport tagjai közül, így nem értesülhetünk
az itt zajló és minket is érintő eseményekről.
Mikor törlik ezeket a törvénytelen kitiltásokat?
- Továbbá kérdezem, hogy 2023. november 04. és 2024. március 11. közötti bejegyzések miért nem láthatóak.
- Miért nem lehet a bejegyzésekhez hozzászólni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 29.

Üdvözlettel:

Vas Péter

Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Vas Péter Úr!

Megkereséseivel kapcsolatban mellékelten megküldöm Jegyző asszony levelét.

Tisztelettel:

Valler Krisztina
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

e-mail: [Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Telefon: +36-22-570-235
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzata!

Sajnálatomra a városvezetőnek csak írásbeli, hivatalos válaszát fogadhatom el, mivel eddigi megnyilvánulásai nem adnak bizalomra okot.
Többször megesett, hogy az igazságot nélkülöző, rám is vonatkozó minősítéseit olyan felületen, a város és a polgármester hivatalos oldalán, tette közzé, ahonnan minden indoklás nélkül, törvénytelenül ki lettem tiltva, így nem volt lehetőségen reagálni az általa leírtakra.

Ezért írásban kérem válaszát kérdéseimre, melyek legutóbb ezek voltak:

Legnagyobb sajnálatomra az itt leírt, korábban feltett, kérdéseimre semmilyen választ nem kaptam:
1. - A 7. pontban adott válaszuk nem elfogadható, mivel a város vízelvezető árkainak karbantartását sem tartja feladatának és nem is végezteti az önkormányzat vezetője, mint ezt ő maga mondta.
Kértem, hogy a válaszukban szereplő munkákról szóló szerződéseket és az elvégzett feladatok teljesítésigazolását tegyék részemre megismerhetővé.
Mint például az önök által írt Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal végeztetett munkálatokkal kapcsolatos szerződések és teljesítésigazolások.
2. A Város hivatalos oldalán az önök által említett "tájépítészeti koncepcióterv" nem található, vagyis nincsen, ezért nem ismerhető meg, hogy hová tervezik a 300 fa segítségével az erdőtelepítést és arról sem írtak, hogy eddig és ezután hol tervezik, a neves tájépítész által javasolt, fák kivágását.

Üdvözlettel:

Vas Péter

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzata!

Az itt leírt kérdéseimre ezidáig semmilyen választ nem kaptam.
Kérem mielőbbi írásbeli válaszukat!

- Kérem tájékoztatásukat arról, hogy ki kezeli Gárdony város és annak vezetőjének hivatalos internetes oldalait?
Szeretném megismerni az ezekre vonatkozó szerződéseket.
Ki a szerződő fél és mennyiért dolgozik ezeken a feladatokon?
- a Város és a városvezető hivatalos oldalairól több éve, minden indoklás nélkül, ki vagyunk tiltva néhányan, a Civilek a Velencei-tóért csoport tagjai közül, így nem értesülhetünk
az itt zajló és minket is érintő eseményekről.
Mikor törlik ezeket a törvénytelen kitiltásokat?
- Továbbá kérdezem, hogy 2023. november 04. és 2024. március 11. közötti bejegyzések miért nem láthatóak.
- Miért nem lehet a bejegyzésekhez hozzászólni?

Üdvözlettel:

Vas Péter

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzata!

Legnagyobb sajnálatomra az itt leírt, korábban feltett, kérdéseimre semmilyen választ nem kaptam:
1. - A 7. pontban adott válaszuk nem elfogadható, mivel a város vízelvezető árkainak karbantartását sem tartja feladatának és nem is végezteti az önkormányzat vezetője, mint ezt ő maga mondta.
Kértem, hogy a válaszukban szereplő munkákról szóló szerződéseket és az elvégzett feladatok teljesítésigazolását tegyék részemre megismerhetővé.
Mint például az önök által írt Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal végeztetett munkálatokkal kapcsolatos szerződések és teljesítésigazolások.

2. A Város honlapján az önök által említett "tájépítészeti koncepcióterv" nem található, vagyis nincsen, ezért nem ismerhető meg, hogy hová tervezik a 300 fa segítségével az erdőtelepítést és arról sem írtak, hogy eddig és ezután hol tervezik, a neves tájépítész által javasolt, fák kivágását.

Üdvözlettel:

Vas Péter

Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Vas Péter!

Fenti tárgyra hivatkozva mellékelten megküldöm Jegyző asszony tájékoztató levelét.

Tisztelettel:

Valler Krisztina
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

e-mail: [Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Telefon: +36-22-570-235
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

idézett részek megjelenítése

Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Vas Péter Úr!

Megkeresésével kapcsolatban mellékelten küldöm Jegyző asszony levelét.

Tisztelettel:

Jankovics Zoltánné
jegyző megbízásából

Valler Krisztina
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

e-mail: [Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Telefon: +36-22-570-235
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Gárdony város önkormányzatának és polgármesterének honlapról'.

Az itt leírt kérdéseimre ezidáig semmilyen választ nem kaptam.
Kérem mielőbbi írásbeli válaszukat!
- Kérem tájékoztatásukat arról, hogy ki kezeli Gárdony város és annak vezetőjének hivatalos internetes oldalait?
Szeretném megismerni az ezekre vonatkozó szerződéseket.
Ki a szerződő fél és mennyiért dolgozik ezeken a feladatokon?
- a Város és a városvezető hivatalos oldalairól több éve, minden indoklás nélkül, ki vagyunk tiltva néhányan, a Civilek a Velencei-tóért csoport tagjai közül, így nem értesülhetünk
az itt zajló és minket is érintő eseményekről.
Mikor törlik ezeket a törvénytelen kitiltásokat?
- Továbbá kérdezem, hogy 2023. november 04. és 2024. március 11. közötti bejegyzések miért nem láthatóak.
- Miért nem lehet a bejegyzésekhez hozzászólni?

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/gardony_varos...

Üdvözlettel:

Vas Péter