Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szűcs Dániel, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fűtsünk okosan! kampány

Szűcs Dániel made this Közérdekűadat request to Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Szűcs Dániel to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Fűtsünk okosan! kampánnyal kapcsolatos kérdéseinkre válaszukat.

– Melyik évben, milyen megfontolásból kezdték a kampányt?
– Azóta milyen, kézzel fogható eredményeket értek el? Milyen módszerekkel követik az eredményeket?
– Azóta mennyivel csökkent Szegeden a műanyaggal való tüzelés aránya? Vannak-e erről kimutatásaik?
– A kampány kezdete óta változott-e az önkormányzat tűzifaosztási gyakorlata? 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben összesen hány köbméter fát osztottak/osztanak ki?
– A Fűtsünk okosan! kampány milyen elemekből áll pontosan?
– 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben hány háztartásba jutott el a szórólap?
– Amennyiben elektronikus úton is terjesztik a tájékoztatást, azt milyen csatornákon végzik, illetve 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben hány embert értek el elektronikusan?
– Mi alapján kerül kiválasztásra, hogy pontosan milyen környékeken terjesztik a papíralapú szórólapot?
– Milyen lakossági visszajelzések érkeztek/érkeznek jellemzően a kampánynak köszönhetően? Kérnek segítséget az emberek, mutatnak hajlandóságot esetleg a tüzelőanyag-változatásra?
– 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben pontosan mennyi pénzbe került a Fűtsünk okosan! kampány?
– Mihálik Edvin zöldtanácsnok kap-e külön juttatást a kampány kivitelezéséért?
– Mihálik Edvin zöldtanácsnok 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben mekkora díjazásban részesült tanácsnoki feladatainak köszönhetően?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 10.

Üdvözlettel:
Szűcs Dániel

Dr. Igaz Ágnes,

1 Attachment

Tisztelt Szűcs Dániel!

Mellékelten megküldöm a kért közérdekű adatigénylésére vonatkozó
tájékoztatást.

Tisztelettel:

--
Dr. Igaz Ágnes
irodavezető
SZMJV Polgármesteri Hivatal
Fejlesztési Iroda
tel: +36-62/564-219
mobil: +36-20/930-9140
e-mail: [email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szűcs Dániel, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.