Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt. !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által nukleáris fűtőelemek beszerzésére
a) megkötött, az adatkérés beérkezésének időpontjában fennálló szerződéseket,
b) 2010. január 1-je és az adatkérés beérkezése között megkötött, már teljesített szerődéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 3.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Iványi Krisztina, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

Hivatkozva a nukleáris fűtőelemek beszerzésére vonatkozó szerződések
kiadására vonatkozó 2013. június 3.-i megkeresésükre ezúton tájékoztatjuk,
hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az adatigénylését az információs
önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27.§ (1) bekezdése alapján megtagadja, tekintettel arra, hogy a
kiadni kért adatok tekintetében a 2009. évi CLV. törvény szerinti
minősítési eljárás van folyamatban.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

 

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése