Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Friends of Hungary Alapítvány alapítására az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre kerülő „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozására irányuló koncepció elfogadásáról és működési feltételeinek megteremtéséről szóló 1522/2012. (XI. 28.) Korm. határozat 5. pontja alapján rendelkezésre bocsátott 15 millió USD-ral való pontos, tételes elszámolást;
b) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XVII. fejezet 20.38.4. jogcímcsoport szerint juttatott költségvetési támogatással való pontos, tételes elszámolást;
c) azon szervezetek, személyek listáját, amelyeket a Friends of Hungary Alapítvány alapítása és jelen adatigénylés benyújtása között támogatásban részesített, a támogatás mértékének és idejének (tartamának) feltüntetésével;
d) a választ arra a kérdésre, hogy a Miniszterelnökség – az alapítvány alapító okirata, azaz az Articles of Incorporation alapján – pontosan mely tulajdonosi jogokat gyakorolja és milyen formában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 4.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Kis Erika, Miniszterelnökség

1 Attachment

Dr. Bodoky Tamás Richárd részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Adatigénylésére válaszul mellékelten megküldöm az ME-JHSZ/J/1401/3 (2014)
iktatási számú választ.

 

 

idézett részek megjelenítése