Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy parlamenti képviselőik mikor, hol és milyen nyelvből szereztek nyelvvizsgát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 7.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tokody Marcell, Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Erdélyi Katalin!
Köszönjük, hogy levelével hozzánk fordult. 
Megkeresésére válaszolva ezúton tájékoztatom Önt, hogy az Ön által
megjelölt adatok nem tartoznak a közérdekből nyilvános, illetőleg a
közérdekű adatok körébe. 
Személyes adatoknak minősülnek, melyek tekintetében az Országgyűlési
Képviselőcsoport (Frakció) nem adatkezelő.
Tekintettel arra, hogy a hatályos magyar jogszabályok értelmében a
személyes adaival mindenki maga rendelkezik, javaslom, hogy kérését
szíveskedjék a képviselők részére személyre szólóan elküldeni.
Tisztelettel,
Tokody Marcell Gergely
hivatalvezető