Forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulás a Fény utcai aluljáróhoz

Az igénylés részben sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a forgalom számára ideiglenesen megnyitott Fény utcai aluljáró, illetve a Fény utcai aluljáró és a Kis Rókus utca csomópontjának jelenlegi állapotára a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály által kiadott forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulást. Kérem, hogy másolatban mellékeljék az ezekre vonatkozóan elfogadott forgalomtechnikai terveket és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 16.

Üdvözlettel:
Bella Jakab
Elnök
Közlekedő Tömeg Egyesület

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Bella Úr!

 

Hivatkozással 2019. január 16. napján e-mail útján a Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatalhoz címzett közérdekű adatigénylésére, melyben a
forgalom számára ideiglenesen megnyitott Fény utcai aluljáró, illetve a
Fény utcai aluljáró és a Kis Rókus utca csomópontjának jelenlegi
állapotára a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki
Osztály által kiadott forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulást kéri
elektronikus másolatban, az alábbi tájékoztatást adom:

 

Mellékelten küldöm az önkormányzati tulajdonú közterületek vonatozásában a
Műszaki Osztály által kiadott hozzájárulásokat azzal a tájékoztatással,
hogy Budapest teljes területén a forgalomtechnikai feladatokat a Budapest
Közút Zrt. látja el, ezért az ideiglenes forgalomtechnikára vonatkozóan a
hozzájárulások nevezett szervezetnél lelhetőek fel.

Az építési engedélyek kiadása, valamint az aluljáró ideiglenes forgalomba
helyezése a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

 

Az aluljáróra  mint műtárgyra vonatkozóan sem közútkezelői, sem
tulajdonosi hozzájárulást nem adtunk ki, mert az nem önkormányzati
tulajdonú közterületen helyezkedik el.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/