Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a csatolt területekre vonatkozó adásvételi szerződéséket,
a csatolt területekre vonatkozó értékbecsléseket,
az adásvételi szerződésekhez tartozó ügyvédi megbízásokat:

041/20, 041/21, 096/6, 062/19, 084/82, 084/54, 084/55, 096/12

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 20.

Üdvözlettel:

Szelényi János

Juhász Anita, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

20 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Szelényi János!

E-mail: [1][FOI #20141 email]

 

Hivatkozással 09/453-2/2022. iktatószámon nyilvántartott közérdekű
adatigénylésre vonatkozó kérelmére, mellékelten küldöm meg a 041/20
hrsz-ú, 041/21 hrsz-ú, 096/6 hrsz-ú, 062/19 hrsz-ú, 084/82 hrsz-ú, 084/54
hrsz-ú, 084/55 hrsz-ú, 096/12 hrsz-ú területekre vonatkozó adásvételi
szerződéséket és értékbecsléseket, valamint az adásvételi szerződésekhez
tartozó ügyvédi megbízásokat.

 

Üdvözlettel:

 

 

Juhász Anita

 

Vagyongazdálkodási referens

Telefonszám: +36 27 530 064/108. mellék

E-mail: [2][email address

 

[3]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzat

Gödi Polgármesteri Hivatal

[4]www.god.hu

2131 Göd, Pesti út 81.

 

 

 

idézett részek megjelenítése