Földi Lászlóval kötött polgári jogi szerződések és egyéb dokumentumok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

1. 2014. január 1-je óta jelen adatigénylés benyújtásának napjáig Földi László vagy az általa képviselt jogi személy és a főpolgármester, a Fővárosi Önkormányzat vagy annak bármely szerve között létrejött polgári jogi szerződés másolatát,
2. 2014. január 1-je óta a Földi László köztisztviselői kinevezésének, illetve bármilyen módosításának másolatát a kinevezéshez/módosításhoz tartozó munkaköri leírással, vagy a nevezett személy feladataira vonatkozó bármilyen megnevezésű dokumentum másolatával együtt,
3. Az 1-2. pontokban felsorolt polgári jogi vagy köztisztviselői jogviszonyban foglalt kötelezettségek teljesítése során/alapján keletkezett dokumentumokat,
4. Az 1-2. pontban felsorolt jogviszonyok alapján a Fővárosi Önkormányzat vagy annak bármely szerve által teljesített összes kifizetés adatait táblázatos formátumban az alábbi adatokkal:
a) az átutalás/kifizetés napja
b) az átutalás/kifizetés jogcíme
c) az átutalás/kifizetés összege

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 31.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Tóth Balázs !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 131827 /2017-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Tóth Balázs hozzászólt ()

Tisztelt Dékány Úr,

köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel,
Tóth Balázs

Tóth Balázs hozzászólt ()

Tisztelt Dékány Úr!

Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel,
Tóth Balázs

Kormány-Krivács Zita dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    v lasz k z rdek adatig nyl sre F ldi L szl val k t tt polg ri jogi szerz d sek s egy b dokumentumok.pdf

    135K Download View as HTML

Tisztelt Tóth Balázs Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére csatoltan küldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét és annak mellékletét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kormány-Krivács Zita

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

 

Tisztelt Kormány-Krivács Zita dr.!

Köszönöm szépen a tájékoztatást. Amennyiben az Önök nyilvántartása nem tartalma olyan céggel kötött szerződést, amelynek képviselője Földi úr, akkor készséggel elfogadom, hogy nincs ilyen szerződés.

Annyi lenne a kérdésem ugyanakkor, hogy az igénylésem 3. pontjában megfogalmazott igény kapcsán semmilyen dokumentumot nem kezelnek, vagy Földi úr a kinevezése alapján semmilyen dokumentumot készített el a munkaköri kötelezettségének teljesítése során?

Szíves tájékoztatását előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Kormány-Krivács Zita dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Tóth Balázs Úr!

 

Közérdekű adatigénylés-kiegészítésére csatoltan küldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kormány-Krivács Zita

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

 

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...