Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Jelen kérelmünk a fogvatartottak kegyeleti jogának gyakorlására irányuló kérelmekkel (Bvtv. 123. §) kapcsolatos.

I. Kérjük, 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan havi bontásban szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani az alábbi információkat:

1. Hány olyan fogvatartotti kérelmet terjesztettek elő, amely a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (továbbiakban: Bvtv.) 123. § (1) bekezdésében rögzített fogvatartotti jog gyakorlására irányul?

2. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük, jelölje meg azt is, hogy az 1. pontban megjelölt kérelmekből mennyi irányult a beteg hozzátartozó meglátogatására (Bvtv. 123. § (1) bekezdés első tagmondat) és mennyi irányult a hozzátartozó temetésén való részvételre. (Bvtv. 123. § (1) bekezdés második tagmondat)

3. Hány estben utasította el az intézet parancsnoka az 1. pontban jelzett kérelmeket? Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük jelölje meg azt is, hogy az összes elutasításból mennyi vonatkozott a beteg hozzátartozó meglátogatására (Bvtv. 123. § (1) bekezdés első tagmondat) és mennyi irányult a hozzátartozó temetésén való részvételre. (Bvtv. 123. § (1) bekezdés második tagmondat)

4. Hány estben adott helyt az intézet parancsnoka az 1. pontban jelzett kérelmeknek? Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük azt is jelölje meg, hogy az összes helyt adó döntésből hány olyan volt, ahol az eltávozást csak őrzéssel (előállítással) engedélyezték. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük jelölje meg azt is, hogy a kérelmeknek helyt adó döntések közül mennyi vonatkozott a beteg hozzátartozó meglátogatására (Bvtv. 123. § (1) bekezdés első tagmondat) és mennyi irányult a hozzátartozó temetésén való részvételre. (Bvtv. 123. § (1) bekezdés második tagmondat)

5. Hány olyan fogvatartotti kérelmet terjesztettek elő, amely a Bvtv. 123. § (4) bekezdésében rögzített fogvatartotti jog gyakorlására irányult?

6. Hány estben utasította el az intézet parancsnoka az 5. pontban jelzett kérelmeket?

7. Hány estben adott helyt az intézet parancsnoka az 5. pontban jelzett kérelmeknek? Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük azt is jelölje meg, hogy az összes helyt adó döntésből hány olyan volt, ahol az eltávozást csak őrzéssel (előállítással) engedélyezték.

II. Kérjük, 2023. január 1. és 2023. december 31. a közötti időszakra vonatkozóan, havi bontásban szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani az alábbi információkat:

8. Hány olyan fogvatartotti kérelmet terjesztettek elő, amely a Bvtv. 123. § (1) bekezdésében rögzített fogvatartotti jog gyakorlására irányult?

9. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük, jelölje meg azt is, hogy a 8. pontban megjelölt kérelmekből mennyi irányult a beteg hozzátartozó meglátogatására (Bvtv. 123. § (1) bekezdés első tagmondat) és mennyi irányult a hozzátartozó temetésén való részvételre. (Bvtv. 123. § (1) bekezdés második tagmondat)

10. Hány estben utasította el az intézet parancsnoka a 8. pontban jelzett kérelmeket? Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük jelölje meg azt is, hogy az összes elutasításból mennyi vonatkozott a beteg hozzátartozó meglátogatására (Bvtv. 123. § (1) bekezdés első tagmondat) és mennyi irányult a hozzátartozó temetésén való részvételre. (Bvtv. 123. § (1) bekezdés második tagmondat)

11. Hány estben adott helyt az intézet parancsnoka a 8. pontban jelzett kérelmeknek? Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük azt is jelölje meg, hogy az összes helyt adó döntésből hány olyan volt, ahol az eltávozást csak őrzéssel (előállítással) engedélyezték. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük jelölje meg azt is, hogy a kérelmeknek helyt adó döntések közül mennyi vonatkozott a beteg hozzátartozó meglátogatására (Bvtv. 123. § (1) bekezdés első tagmondat) és mennyi irányult a hozzátartozó temetésén való részvételre. (Bvtv. 123. § (1) bekezdés második tagmondat)

12. Hány olyan fogvatartotti kérelmet terjesztettek elő, amely a Bvtv. 123. § (4) bekezdésében rögzített fogvatartotti jog gyakorlására irányult?

13. Hány estben utasította el az intézet parancsnoka a 12. pontban jelzett kérelmeket?

14. Hány estben adott helyt az intézet parancsnoka a 12. pontban jelzett kérelmeknek? Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük azt is jelölje meg, hogy az összes helyt adó döntésből hány olyan volt, ahol az eltávozást csak őrzéssel (előállítással) engedélyezték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 16.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2024. január 16. napján adatigénylést terjesztettünk elő a fogvatartottak kegyeleti jogának gyakorlásával összefüggő kérelmek tárgyában.

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló, 15 napos határidő letelt, azonban adatigénylésünkre válasz nem érkezett, ezért kérjük, szíveskedjenek intézkedni az adatigénylés teljesítése iránt!

Amennyiben problémát okoz az adatigénylés KiMitTud rendszeren keresztül történő teljesítése, úgy kérjük, hogy válaszukat a [email address] címre küldjék meg.

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Kelt: 2024. február 6.

Üdvözlettel:
Magyar Helsinki Bizottság

_PLHM-NOVAVEZSZIG, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.
Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon! Kérjük, erre az e-mail címre ne válaszoljon, mert a büntetés-végrehajtási szervezet ezen a címen leveleket nem fogad.

_PLHM-NOVAVEZSZIG, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.
Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon! Kérjük, erre az e-mail címre ne válaszoljon, mert a büntetés-végrehajtási szervezet ezen a címen leveleket nem fogad.