Fizetések csúszása

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2015. január 1-jétől jelen adatigénylés teljesítéséig terjedő időre, havi bontásban az alábbi adatokat:
- azon személyek száma, akiknek az adott hónapban a KLIK illetményt (vagy más munkabér jellegű kifizetést) fizetett,
- ezek közül azon személyek száma, akik számára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 157. § (1) bekezdésben meghatározott határidőt betartva történt meg a kifizetés,
- azon személyek száma, akik esetében az előző pontban megfogalmazott határidőt be nem tartva történt meg a kifizetés.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 22.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Itt érkezett válasz (egyelőre csak annyi, hogy meghosszabbítják a határidőt): http://kimittud.atlatszo.hu/request/sava...

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Megkaptam KLIK/01/121-4/2015. számon iktatott levelüket, melyben az adatigénylésre való válaszadást 2015. június 21-ig meghosszabbították. Ez a határidő azonban eredménytelenül telt el.

Kérem, hogy a kért adatokat haladéktalanul küldjék meg részemre, ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását vagy bírósági eljárást leszek kénytelen kezdeményezni.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Itt érkezett válasz, július 3-ig ígérnek választ: http://kimittud.atlatszo.hu/request/sava...

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Legutóbbi levelükben arról tájékoztattak, hogy a törvényes határidőn túl, de legkésőbb július 3-án választ fogok kapni.

Mivel ez nem történt meg, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést teszek.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólította a KLIK-et, hogy tegye közzé a kért adatokat, mivel azok közérdekű adatok. A NAIH döntése itt olvasható: https://drive.google.com/file/d/0B-bRb8W..., de ezt a levelet minden bizonnyal Önök is kézhez kapták.

Mikorra várható, hogy megkapjuk a kért, összesített adatokat?

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel