Ferencváros újság finanszírozása

Az igénylés sikeres volt.

Jászberényi Sándor

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Ferencváros c. periodika éves költségvetését, összegekre és kifizetésekre lebontva. A Ferencváros c. periodika, illetve a kerület álltal közpénzből finanszírozott bármely nyomtatott vagy online sajtótermék készítőinek munkaszerződését, munkabérét, és feladatkörük leírását, a kerület álltal bármilyen média célú projektre /magazin, hírújság, online, oktatás etc./ létrejött közpénzből finanszírozott nem állami beszállító szerződését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Jászberényi Sándor

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Czuk Dorottya, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

 

Tisztelt Jászberényi Sándor!

 

Augusztus 14-én küldött adatigénylésére adandó válaszunkat ezúton
meghosszabbítom még 15 nappal.

Kérése az önkormányzat közigazgatási szünete alatt érkezett meg, így nem
tudtuk időben összeállítani a  kért adatokat.

 

Üdvözlettel

 

Czuk Dorottya

Sajtófőnök

215-1077/ 241 –es mellék

Ferencvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

 

Jászberényi Sándor

Tisztelt Czuk Dorottya!
Köszönöm válaszát. Mindemellett tisztelettel felhívnám a figyelmét, hogy Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. A 29. § (2) bekezdése alapján, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A jogszabály-hely nyelvtani és rendszertani értelmezése alapján megállapítható, hogy a határidő meghosszabbításáról ugyanaz jogosult dönteni, mint aki az adatigénylés teljesítésére köteles, vagyis AZ ADATKEZELŐ.

Helyi önkormányzat esetén ez a személy az önkormányzati jogosítványokat gyakorló képviselő-testületet képviselő polgármester - nem a sajtófőnök.

Legyen szíves nyilatkozni, hogy Ön-e a kért adatok ADATKEZELŐJE, amennyiben nem, úgy megosszabbítani sem tudja további 15 nappal a kért adatigénylés teljesítését.

Álláspontom szerint, mivel nem tisztázott, hogy Ön-e a kért adatok kezelője, így jelen pillanatban az adatközlésre a törvényes határideje lejárt a Ferencvárosi Önkormányzatnak.

A törvény indokolása szerint: „Az adatszolgáltatás olykor váratlanul jelentős terhet ró az adatkezelőre, így nagyszámú adat igénylésekor indokolt lehet, hogy az adatkezelő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthassa a válaszadás határidejét. A határidő meghosszabbításáról, annak indokával együtt még a 15 napos alaphatáridő letelte előtt értesíteni kell a kérelmezőt. A törvény nem határozza meg konkrétan, hogy milyen mennyiségű adat igénylése indokolja a határidő meghosszabbítását, ennek eldöntése a szerv teherbíró képességét is figyelembe véve az adatkezelő mérlegelésén múlik, nyilvánvaló időhúzásra azonban nem szolgálhat.”

A jóhiszeműség jegyében tehát várom a következő munkanapon az igényelt közérdekű adatokat a kért közérdekű adatok ADATKEZELŐJÉTŐL.

Üdvözlettel:

Jászberényi Sándor

Czuk Dorottya, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Attachments

 

Tisztelt Jászberényi Sándor!

 

mellékelten küldöm az Ön által kért adatokat.

 

Először is tájékoztatom, hogy a kerület költségvetésében a 3426-os soron
75.500. 500 Ft szerepel, amit a Ferencváros újságra költhetünk. Ahogy ezt
a mellékelt táblázatban láthatja, ennek egy részét nem is költjük el.

Ennek több oka is van: idén zártuk le azt a közbeszerzési pályázatot,
amely során új nyomdát választottunk, illetve új lapterjesztő céget is
választottunk nyilvános beszerzési eljárás során, és így ez is kevesebbe
kerül, mint korábban.

A szerkesztőség működését is racionalizáljuk folyamatosan.

 

Üdv

 

 

 

Czuk Dorottya

Sajtófőnök

215-1077/ 241 –es mellék

Ferencvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

 

Jászberényi Sándor

Tisztelt Czuk Dorottya!

Nagyon köszönöm a prompt és gyors választ, a kért adatokat.
Munkájukhoz sok sikert kívánva

Üdvözli,

Jászberényi Sándor

Czuk Dorottya, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Attachments

 

 

Czuk Dorottya

Sajtófőnök

215-1077/ 241 –es mellék

Ferencvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

 

Czuk Dorottya, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

 

 

honlap szerződés:

 

[1]https://www.ferencvaros.hu/wp-content/up...

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuk Dorottya

Sajtófőnök

215-1077/ 241 –es mellék

Ferencvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

 

References

Visible links
1. https://www.ferencvaros.hu/wp-content/up...

Czuk Dorottya, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kedves Sándor!

ha valamilyen kérdésed van, ( remélem tegeződhetünk) szívesen válaszolok szóban, ha az könnyebb.
Az adatvédelmi biztosunkkal egyeztetve takartuk ki a magánszemélyként szerződő felek személyes adatait.

Üdv

idézett részek megjelenítése