Fellebbezések száma

Kis Krisztián Péter made this Közérdekűadat request to Baranya Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Kis Krisztián Péter

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2016. szeptember 1. és 2021. szeptember 1-e között a T. Kormányhivatalhoz és járási hivatalaihoz (hivatalonkénti bontásban)
- fellebbezések számát,
- egyéb jogorvoslati kérelmek számát (pl. kereset),
- ezen jogorvoslati eljárások eredményét (kérelemnek helyt adó, azt elutasító, illetve visszautasító döntések),
- ezen jogorvoslati eljárások hosszáról (időtartamáról) vezetett esetleges statisztikát,
- a jogorvoslati eljárások nyomán lefolytatott megismételt eljárások számát és eredményét, valamint
- a kormányhivatal 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi beszámolóját.

Kérem, hogy lehetőség szerint az adatokat kereshető formátumban (pl. Excel) küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 20.

Üdvözlettel:

Kis Krisztián Péter

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelettel:

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
 

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
email: [1][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
 

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
email: [1][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Baranya Megyei Kormányhivatal

5 Attachments

Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott

Baranya Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízott

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: [1]+36 (72) 507-017
email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3672507017
2. file:///tmp/[email address]