Február 8-tól érvényes vonatösszeállítások

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyarország területén közlekedő összes személyszállító vonat 2021. február 8-tól érvényes összeállítási rendjét (ún. SZVÖR) és szerelvényfordulóit, illetve ezen dokumentumok összes mellékletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 9.

Üdvözlettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2021.02.09. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Személyszállító Vonatok Összeállítási Rendje az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Köszönöm válaszukat. Kérem, hogy az adatigénylésben leírtaknak megfelelően, a 2019. és 2020. évben történt adatszolgáltatásokhoz hasonlóan legyenek szívesek közzétenni a következő járműtípusok szerelvényfordulóit is:
– 425 sorozatú (Talent) motorvonatok;
– az 1-es számú vasútvonalon közlekedő, a GYSEV Zrt. állományába tartozó 415 sorozatú (FLIRT) motorvonat;
– a 10-es és a 11-es számú vasútvonalon közlekedő 1446 sorozatú (Jenbacher) motorvonatok.

Köszönettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2021.02.23. napján elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Mellékelten megküldjük a 425 sorozatú (Talent) motorvonatok, a 415
sorozatú (FLIRT) motorvonat, 1446 sorozatú (Jenbacher) motorvonatok
szerelvényfordulóit.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2021.02.23 10:39-kor feladott, ""RE: Közérdekű adatigénylés - Február 8-tól érvényes vonatösszeállítások - M"" tárgyú e-mailt
2021.02.23 10:39-kor átvettük és a/az Biztonsági Igazgatóság szervezeti egységünknél
a/az 9439/2021/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/14310/2021

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2021.02.09 15:17-kor feladott, ""Közérdekű adatigénylés - Február 8-tól érvényes vonatösszeállítások - MÁV-START Zrt."" tárgyú e-mailt
2021.02.09 15:17-kor átvettük és a/az Biztonsági Igazgatóság szervezeti egységünknél
a/az 9449/2021/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/14317/2021

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!