Tisztelt Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre Farkas Wellmann Endre költő Hannibal Lecter levelei Clarice Starling ügynökhöz című új verseskötetének a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarában található Károlyi étterem nagytermében tartott könyvbemutatójával kapcsolatos kiadások listáját, amely tartalmazza a kiadások célját/tárgyát, összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.
https://www.youtube.com/watch?v=K1RXNU5B...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 7.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Iroda, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Hivatkozva a 2021. december 7. napján Ön által e-mail útján, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ("Társaság") részére megküldött „Közérdekű adatigénylés - Farkas Wellmann Endre könyvbemutató KMTG - Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.” tárgyú megkeresésre, az alábbiakról tájékoztatjuk.

Farkas Wellmann Endre költő "Hannibal Lecter levelei Clarice Starling ügynökhöz" című verseskötetének könyvbemutatóját, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarában található Károlyi étteremben került megrendezésre, nem Társaságunk szervezte, ezért Társaságunknál a könyvbemutatóval kapcsolatban kiadások nem keletkeztek, így a kiadásokról, illetve azok céljáról/tárgyáról, összegéről és a szerződéses partnerek nevéről információ nem áll rendelkezésünkre.

Tisztelettel:

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. december 21.

idézett részek megjelenítése