Ez a Minimum! átláthatósági vállalások teljesítése (képviselő-testületi határozatok és jegyzőkönyvbe foglalt ígéretek)

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat (10 számozott téma):

https://docs.google.com/document/d/1THWO...

(Linken csatolom az Átlátszó KiMitTud szolgáltatáson keresztül, és mailben is elküldöm a jegyzőnek, a választ a KiMitTud szolgáltatáson keresztül kérve.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó Átlátszó KiMit Tud szolgáltatás e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 8.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Az adatigénylésemet alátámasztó dokumentációt kiegészítem az önkormányzat vállalatai szerződéses információinak nyilvánosságával kapcsolatban (6-7. számozott téma) készített képernyőfotókkal, a 2023. június 12-i állapot szerint:

https://docs.google.com/document/d/1VhYU...

Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. június 8-án Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz
érkezett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

 

 dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás igazgató!

Köszönöm az értesítést!

(Az igénylés státuszát a rendszerben a felkínált lehetőségek szerint állítottam be.)

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2023. június 8-án küldött, majd az Önkormányzat által
határidőt hosszabbított adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

1./ A „Javaslat az antikorrupciós minimumprogram megvalósítására” c.
előterjesztésnél az előterjesztés fedlapja került cserére, amelyen annyi
változtatás történt, hogy Juhász Veronika képviselő is feltüntetésre
került készítőként.

 

2./ - 3./ A 363 és 364/2019.(XII.19.) képviselő-testületi határozatokban
foglalt 293/2017.(XII.20.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
várhatóan 2023. szeptemberi, vagy októberi képviselő-testületi ülésen fog
sor kerülni.

 

4./ Az „Ez a minimum” program elfogadását követően 6 alkalommal került
módosításra az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/1992.(VII.01.) önkormányzati rendelete. Az „Ez a minimum” programmal
való összevetése szintén 2023. szeptemberi, vagy októberi
képviselő-testületi ülésen várható.

 

5./ Az átláthatósági témában voltak olyan módosítások az Önkormányzat
részéről, melyek a jobb átláthatóságot szolgálták:

- Kormányhivatal rendeleteink felülvizsgálata során javasolta, hogy a
hatásköri rendeletünkben foglalt szabályok kerüljenek át az Önkormányzat
Szmsz-ébe a jobb áttekinthetőség és kereshetőség érdekében, mely rendelet
módosításra a 29/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet megalkotásával
került sor.

- Képviselői indítványra az Önkormányzat honlapjára felkerültek az egyéni
képviselők kereshetősége utca szerinti bontásban és mögé listás
képviselők.

[1]https://masodikkerulet.hu/node/46114

-                     Az Önkormányzat masodikkerulet.hu hivatalos
weboldaláról elérhető linken keresztül a kimittud.hu felülete

[2]https://masodikkerulet.hu/ugyintezes/koz...

 

6./ A cégek tekintetében a szerződések kapcsán közös álláspontot
kialakítva az 1 millió feletti szerződések fő tartalmi elemei 2022. január
1. napjától 6 havonkénti frissítéssel, az 5 millió feletti szerződések
2019. évtől kezdődően jogszabály szerinti közzétételi határidővel kerülnek
fel a honlapjukra, melyre teljes körűen várhatóan az ősz folyamán fog sor
kerülni.

 

Külön felmérés arra vonatkozóan, hogy a cégek átláthatósági gyakorlata
mennyiben fele meg az „Ez a minimum” programnak nem készült.

 

7./

Az Ön által említett két jegyzőkönyvben foglaltak további értelmezését,
hogy mi lehetett a jogértelmezési vita nehéz utólag megmondani.
Feltételezhetően az említett gazdálkodó szervezet korábbi vezetése úgy
értelmezte az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.4.
pontját, hogy nem államháztartási pénzeszközzel gazdálkodnak, hanem, mint
a versenyszféra szereplői önkormányzati támogatás nélkül az általuk
nyújtott szolgáltatásért a piaci szereplők által fizetett díjból
gazdálkodnak.

 

A 7.2./ pont tekintetében kérem, hogy a Fény utcai Piac Kft.-vel kötött
vagyonhasznosítási szerződésre tekintettel a gazdálkodó szervezetet
megkeresni szíveskedjen. Elérhetősége: [email address]

A vagyonhasznosítási szerződést mellékelten küldöm.

 

8./

A Közbeszerzési Bizottság nem a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó Bizottság, hanem a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó
bizottság. Ettől függetlenül felülvizsgáljuk, hogy melyek azok a
napirendek, amelyek nyilvánossága feltétlenül indokolt pl.: munkaprogram,
közbeszerzési terv, ügyrend.

A közbeszerzési tervek 2018. évtől elérhetőek az alábbi link alatt:

[3]https://masodikkerulet.hu/node/41933

 

9./

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/1992.(VII.01.) rendelet 33. § (2) bek. szerint:

33.  § (2) A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet.

34. § (6) Nyílt szavazás esetén a képviselők egynegyede a szavazás
megkezdése előtt írásban indítványozhatja név szerinti szavazás
megtartását.

(7) A képviselők egynegyede a szavazás eredményének név szerinti
kihirdetését kezdeményezheti.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.
§ (3) bekezdése alapján: 

(3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők
egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon
döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást
javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma
és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával
összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti
szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezik.

 

Maga a magasabb szintű jogszabály sem teszi lehetővé a név szerinti
szavazás automatikus mindenre kiterjedő lehetőségét, Szmsz-ben
szabályozható azok az esetek amire az kiterjeszthető a jogszabályi tiltást
figyelembe véve.

 

A szerződések teljes feltöltésének és kereshetőségének megteremtése
informatikai fejlesztést igényel, jelenleg a régi honlapon lévő adatok
áttekintése és a szükséges adatok átmigrálása az új honlapra az egyik
kiemelt feladat, melynek végleges eredménye őszre várható. Ezt követően
lehet az egyéb fejlesztési igényeket megkezdeni.

 

10./

Nem tudjuk közérdekű adatkérésként értelmezni szubjektív véleményt
fogalmazott meg.

 

Tisztelettel:

 

 dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[4]Adobe SystemsE-mail: [5][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://masodikkerulet.hu/node/46114
2. https://masodikkerulet.hu/ugyintezes/koz...
3. https://masodikkerulet.hu/node/41933
5. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

Lemaradt a Vagyonhasznosítási szerződés, melyet mellékelten csatolok.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

From: Silye Tamás
Sent: Friday, July 7, 2023 1:32 PM
To: '[FOI #22620 email]'
<[FOI #22620 email]>
Subject: Közérdekű adatkérésre tájékoztatás adása

 

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2023. június 8-án küldött, majd az Önkormányzat által
határidőt hosszabbított adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

1./ A „Javaslat az antikorrupciós minimumprogram megvalósítására” c.
előterjesztésnél az előterjesztés fedlapja került cserére, amelyen annyi
változtatás történt, hogy Juhász Veronika képviselő is feltüntetésre
került készítőként.

 

2./ - 3./ A 363 és 364/2019.(XII.19.) képviselő-testületi határozatokban
foglalt 293/2017.(XII.20.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
várhatóan 2023. szeptemberi, vagy októberi képviselő-testületi ülésen fog
sor kerülni.

 

4./ Az „Ez a minimum” program elfogadását követően 6 alkalommal került
módosításra az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/1992.(VII.01.) önkormányzati rendelete. Az „Ez a minimum” programmal
való összevetése szintén 2023. szeptemberi, vagy októberi
képviselő-testületi ülésen várható.

 

5./ Az átláthatósági témában voltak olyan módosítások az Önkormányzat
részéről, melyek a jobb átláthatóságot szolgálták:

- Kormányhivatal rendeleteink felülvizsgálata során javasolta, hogy a
hatásköri rendeletünkben foglalt szabályok kerüljenek át az Önkormányzat
Szmsz-ébe a jobb áttekinthetőség és kereshetőség érdekében, mely rendelet
módosításra a 29/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet megalkotásával
került sor.

- Képviselői indítványra az Önkormányzat honlapjára felkerültek az egyéni
képviselők kereshetősége utca szerinti bontásban és mögé listás
képviselők.

[3]https://masodikkerulet.hu/node/46114

-                     Az Önkormányzat masodikkerulet.hu hivatalos
weboldaláról elérhető linken keresztül a kimittud.hu felülete

[4]https://masodikkerulet.hu/ugyintezes/koz...

 

6./ A cégek tekintetében a szerződések kapcsán közös álláspontot
kialakítva az 1 millió feletti szerződések fő tartalmi elemei 2022. január
1. napjától 6 havonkénti frissítéssel, az 5 millió feletti szerződések
2019. évtől kezdődően jogszabály szerinti közzétételi határidővel kerülnek
fel a honlapjukra, melyre teljes körűen várhatóan az ősz folyamán fog sor
kerülni.

 

Külön felmérés arra vonatkozóan, hogy a cégek átláthatósági gyakorlata
mennyiben fele meg az „Ez a minimum” programnak nem készült.

 

7./

Az Ön által említett két jegyzőkönyvben foglaltak további értelmezését,
hogy mi lehetett a jogértelmezési vita nehéz utólag megmondani.
Feltételezhetően az említett gazdálkodó szervezet korábbi vezetése úgy
értelmezte az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.4.
pontját, hogy nem államháztartási pénzeszközzel gazdálkodnak, hanem, mint
a versenyszféra szereplői önkormányzati támogatás nélkül az általuk
nyújtott szolgáltatásért a piaci szereplők által fizetett díjból
gazdálkodnak.

 

A 7.2./ pont tekintetében kérem, hogy a Fény utcai Piac Kft.-vel kötött
vagyonhasznosítási szerződésre tekintettel a gazdálkodó szervezetet
megkeresni szíveskedjen. Elérhetősége: [5][email address]

A vagyonhasznosítási szerződést mellékelten küldöm.

 

8./

A Közbeszerzési Bizottság nem a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó Bizottság, hanem a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó
bizottság. Ettől függetlenül felülvizsgáljuk, hogy melyek azok a
napirendek, amelyek nyilvánossága feltétlenül indokolt pl.: munkaprogram,
közbeszerzési terv, ügyrend.

A közbeszerzési tervek 2018. évtől elérhetőek az alábbi link alatt:

[6]https://masodikkerulet.hu/node/41933

 

9./

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/1992.(VII.01.) rendelet 33. § (2) bek. szerint:

33.  § (2) A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet.

34. § (6) Nyílt szavazás esetén a képviselők egynegyede a szavazás
megkezdése előtt írásban indítványozhatja név szerinti szavazás
megtartását.

(7) A képviselők egynegyede a szavazás eredményének név szerinti
kihirdetését kezdeményezheti.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.
§ (3) bekezdése alapján: 

(3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők
egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon
döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást
javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma
és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával
összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti
szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezik.

 

Maga a magasabb szintű jogszabály sem teszi lehetővé a név szerinti
szavazás automatikus mindenre kiterjedő lehetőségét, Szmsz-ben
szabályozható azok az esetek amire az kiterjeszthető a jogszabályi tiltást
figyelembe véve.

 

A szerződések teljes feltöltésének és kereshetőségének megteremtése
informatikai fejlesztést igényel, jelenleg a régi honlapon lévő adatok
áttekintése és a szükséges adatok átmigrálása az új honlapra az egyik
kiemelt feladat, melynek végleges eredménye őszre várható. Ezt követően
lehet az egyéb fejlesztési igényeket megkezdeni.

 

10./

Nem tudjuk közérdekű adatkérésként értelmezni szubjektív véleményt
fogalmazott meg.

 

Tisztelettel:

 

 dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[7]Adobe SystemsE-mail: [8][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. https://masodikkerulet.hu/node/46114
4. https://masodikkerulet.hu/ugyintezes/koz...
5. mailto:[email address]
6. https://masodikkerulet.hu/node/41933
8. mailto:[email address]