Tisztelt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az EKR001279782020 azonosítószámon lefolytatott, "EÜ intézmények őrzése szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés és annak mellékletei nem kerültek feltöltésre az EKR szerződéstárába, ezért kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az említett dokumentumok oldalhű másolatát, vagy kérem, töltsék fel azokat az ekr.gov.hu-ra.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság D.463/18/2023. sz. határozata alapján a a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont szerinti közzétételi kötelezettség a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre és a szerződések mellékleteire is vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 9.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Tisztelt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Mivel előző adatigénylésem nem vezetett sikerre, miután a megadott 15 napos határidőn belül intézményük nem reagált rá, új adatigénylés keretében kérem, hogy szíveskedjenek mielőbb elektronikus másolatban megküldeni részemre az EKR001279782020 azonosítószámon lefolytatott, "EÜ intézmények őrzése szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződéseket és mellékleteit, miután azok nem kerültek feltöltésre az EKR szerződéstárába.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság D.463/18/2023. sz. határozata alapján a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont szerinti közzétételi kötelezettség a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre és a szerződések mellékleteire is vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2024. május 27.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

KEF - sajtó, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Tisztelt Katus Eszter!

Tájékoztatom, hogy a kért adatok nyilvános linken az Elektronikus Közbeszerzési Portálon és a Központosított Közbeszerzési Portálon elérhetőek.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

idézett részek megjelenítése