Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos egyes adatok

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Államkincstár munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-vel a nyugdíjasoknak 2016 karácsonyára ajándékba szánt 10.000 forint értékű Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatban az alábbiakat:

1. Az "Étkezési Erzsébet Utalvány formájában biztosítandó egyszeri jóléti juttatás vásárlására" tárgyú szerződés Preambulumában hivatkozott, az Utalványokat az Utalványosokhoz eljuttató "Együttműködő partnerek"-kel kötött szerződéseket;

2. Annak a törvényi rendelkezésnek a megjelölését, amely alapján az Államkincstár kezelhette az Utalvány felhasználók személyes adatait (az előző alpontban hivatkozott szerződés I. 1. pontjában hivatkozott külön lista);

3. Az 1. pontban hivatkozott szerződés alapján kiállított díjbekérőt, teljesítési igazolást vagy egyéb olyan dokumentumot, amelyből megállapítható, hogy az Étkezési Erzsébet Utalvány formájában biztosítandó egyszeri jóléti juttatás vásárlására" tárgyú szerződés teljesítésért a Magyar Államkincstár mennyi díjat fizetett meg az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-nek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 23.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Külső Kapcsolatok, Magyar Államkincstár

2 Attachments

KSO-7/1/2017

Tisztelt Cím!

 

Csatolva, illetve az alábbiakban küldjük a közérdekű adatmegkeresésére
vonatkozó válaszokat:

1) Együttműködési megállapodás (csatoltan)

2) A Magyar Államkincstár ezeket az adatokat nem kezelte, a jelzett I.1.
pontban szereplő külön listát nem a Magyar Államkincstár, hanem az adatok
kezelésére jogosult Közreműködő Szerve (az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság) adta át az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal kötött megállapodás 4-5.
pontjai alapján.

3) Díjbekérő (csatoltan)

 

A továbbiakban közérdekű megkereséseit a
[email address] e-mail címre  szíveskedjen
megküldeni, mivel a Kincstár Elnök e-mail címen nem fogadunk közérdekű
megkereséseket. (Honlapunkon:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kin...)

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Üdvözlettel,

Magyar Államkincstár

 

 

 

 

From: Dancsó József
Sent: Tuesday, January 24, 2017 9:29 AM
Subject: Fwd: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Erzsébet utalvánnyal
kapcsolatos egyes adatok

 

Az iPhone-omról küldve

Továbbított üzenet kezdete:

Feladó: Kincstár Elnök <[1][MÁK request email]>
Dátum: 2017. január 23. 15:40:48 CET
Címzett: Dancsó József <[2][email address]>
Tárgy: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Erzsébet utalvánnyal
kapcsolatos egyes adatok

idézett részek megjelenítése