Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MNB Zrt. és a KPMG Tanácsadó Kft. között létrejött mindazon szerződést, megállapodást – azok esetleges mellékleteivel együtt –, amelyekből kiderül, hogy a KPMG Tanácsadó Kft. milyen összeg megfizetése ellenében végzett értékbecslést az Eiffel Palace irodaház tekintetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 22.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!

A KPMG Tanácsadó Kft-vel a szerződést a megrendelt komplex jogi szolgáltatás részeként az MNB által megbízott ügyvédi iroda kötötte, amely közvetített szolgáltatásként számlázta le a teljesítést a Magyar Nemzeti Bank felé.
A kért adatigény tekintetében tehát az adatkezelő az ügyvédi iroda.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése