Erdőtakarítást és kunyhófelszámolást kísérő szociális intézkedések a kerületben

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat a Mecenzéf utca környékén végzett erdőtakarítást és kunyhófelszámolást kísérő szociális intézkedésekkel kapcsolatban:

Az erdőtakarításról és kunyhófelszámolásról február 3-án Őrsi Gergely polgármester facebook-posztja tájékoztatott, az ott élt emberekről említést nem téve:
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

Az önkormányzattal szolgáltatóként, stratégiai javaslattevőként, támogatottként egyaránt kapcsolatban lévő Magyar Máltai Szeretetszolgálat diszpécserszolgálatának tájékoztatása szerint, a terület jegyzett helyszínük volt, és az ott lakók elköltöztek. A diszpécserszolgálattól többet nem sikerült megtudnom, ugyanakkor az utcai szociális munkát támogató önkormányzatnak a szervezet rendszeresen, helyszínre lebontva beszámol.

1. Az önkormányzat hogyan egyeztetett az ezen az erdős területen élőkkel (akár a támogatott szolgáltatója bevonásával, akár a saját szervezete révén), és mire jutottak?

2. Hogyan követik nyomon, hogy mi történik az itt élt emberekkel, különös tekintettel a mostani, régóta leghidegebb éjszakákra?

3. Az önkormányzat tervez-e a kerületben máshol is kunyhófelszámolással járó erdőtakarítást a következő hónapokban?

4. Van-e olyan tapasztalatuk, ami alapján esetleg változtatni fognak a kunyhófelszámolással járó erdőtakarításhoz kapcsolódó szociális szolgáltatás eddigi gyakorlatán?

5. Az önkormányzatnak van-e olyan dokumentuma, amelyben megtervezte a kunyhófelszámolással járó erdőtakarítás folyamatát, a lehetséges szociális megoldásokat, szolgáltatásokat, a felelősségeket, visszacsatolást, tájékoztatást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 7.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A KKSE Bizottsággal folytatott levelezés nyomán, ezt az adatigénylést__visszavonom__.

Kelt: 2023. február 9.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos