Erdélyi Református Egyházkerület pályázatai 2012-2017

Sipos Zoltán made this Közérdekűadat request to Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erdélyi Református Egyházkerület számára a 2012-2017 periódusban az alábbi döntésekkel megítélt pályzatok támogatási kérelmeit, szakmai és pénzügyi beszámolóit, továbbá a támogatott a projekt különböző elemeinek módosítására benyújtott kérelmeket (amennyiben vannak ilyenek), valamint a támogatási szerződésben foglalt határidő hosszabbítását célzó kérvényeket (amennyiben vannak ilyenek).

2017

171/2017.(12.28.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 26780000000
53/2017.(V.17.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 400000000
27/2017.(III.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 300000000, 250000000, 150000000
17/2017.(II.22.) sz. bizottsági határozat összeg: 250000000

2016

45/2016.(V.31.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 70000000, 322500000, 100000000, 200000000, 100000000, 200000000
62/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 80000000, 177500000, 130000000, 300000000, 100000000, 200000000
72_2016.(IX.01.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 350000000
124/2016.(XII.21.) sz. bizottsági határozat összeg: 2998000000
128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 2000000000, 2300000000, 1800000000, 1800000000
128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT összeg: 145000000

2015

3/2015. (I.29.) sz. bizottsági határozat összeg: 235700000, 252000000
97/2015.(IX.30.) sz. bizottsági határozat összeg: 14860160
90/2015.(IX.23.) sz. bizottsági határozat összeg: 942400000
58/2015.(VI.17.) sz. bizottsági határozat összeg: 150000000, 70000000, 30000000, 200000000

2014

64/2014. (IX.30.) sz. bizottsági határozat összeg: 47800000

2013

51/2013. (VI.18.) sz. bizottsági határozat összeg: 75000000
56/2013 (VI. 24.) sz. bizottsági határozat összeg: 4000000

2012

51/2012 (VIII.23.) sz. bizottsági_határozat összeg: 12000000

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 22.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán