Emberi jogi bírósági ügyek tájék.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2006.01.01-2014.01.01-ig terjedő időben a MAgyar Állammal (MAgyarországgal ) szemben hány ügy indult a Strasbourgi Emberi JOgok Európai Bírósága előtt ? KÉrem évenként is adják meg ezt az adatot. Kérem adják meg, hogy hány ügy került elutasításra ez egyes években a fenti időintervallumban ? Kérem adják meg, hogy hány ügyben került sor kártérítés kifizetésére ez egyes években a fenti időintervallumban ?
Éves bontásban szíveskedjenek közölni, hogy mekkora összegű kártérítések kerültek évente összesen kifizetésre a fenti időintervallumban évenként ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 28.

Üdvözlettel:

mezo viktora
[email address]

2 Attachments

 

 

 

[1]Leírás: Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Iktatószám: XVII/147/4/(2014)

 

Mező Viktória

részére

 

Tárgy: közérdekűadat-igénylés – Magyarországgal szemben indult ügyek a
Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

 

Tisztelt Mező Viktória!

 

Az átlátszó.hu közérdekűadat-igénylő portálon keresztül benyújtott
tárgybeli adatigénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése