Éltex Kft.-re kiszabott szankciók

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Éltex Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi u 2/a/2) számára a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott iparbiztonsági és tűzvédelmi figyelmeztetések és bírságok dokumentumait, 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 19.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Pest VMKI, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

  • Attachment

    mPVMKI k z rdek adatig nyl s v lasz hosszabb t s signed 11013343 3 20230704153757.pdf

    240K Download View as HTML

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Mellékelve küldöm a közérdekű adatigénylés meghosszabbításáról szóló tájékoztatót.

Tisztelettel:

Pest Vármegyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal
Dr. Rontó Dániel tű. százados
jogtanácsos

Tel: 1/469-4105
E-mail: [Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pest VMKI!
Tisztelt Dr. Rontó Dániel tű. százados jogtanácsos!

Emlékeztetem, hogy a június 19-én küldött adatigénylésemnek a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 30 napra hosszabbított válaszadási határideje a mai napon, július 19-én lejár.

Kérem, szíveskedjék a törvényi előírásoknak megfelelően határidőn belül választ küldeni.

Előre is köszönöm együttműködését, üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Pest VMKI, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

Mellékelten megküldöm a kért adatigénylést.

Tisztelettel,

Dr. Pitner-Buzás Judit tű. alezredes

mb. hivatalvezető

 

Pest VMKI, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

Mellékelten küldöm a kért adatigénylést.

Tisztelettel:
Dr. Pitner-Buzás Judit tű. alezredes
mb. hivatalvezető

idézett részek megjelenítése