Elszámolás az árvízi védekezésben való közreműködésért juttatott támogatással

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Terrorelhárítási Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az árvízi védekezésben való közreműködésért a Terrorelhárítási Központnak juttatott 122,5 millió forint értékű támogatással való elszámolást, amely a korábban megküldött elszámoláshoz képest tartalmazza a következő adatokat:
a) pontosan hány fő, mikor, mely helyszíneken végezte a munkát; valamint
b) milyen dokumentum alapján teljesítette a Katasztrófavédelem a kifizetést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 3.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

hivatal, Terrorelhárítási Központ

1 Attachment

[Subject only] Közérdekű adatigénylés

idézett részek megjelenítése