Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vajda Viktória, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

We're waiting for Vajda Viktória to read a recent response and update the status.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2021. Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 6a számú döntési lista alábbi pályázatai:
EMT-E-21-0088 CSAK! Művészeti Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
EMT-E-21-0095 Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális
Diákotthon
EMT-TE-B-A-21-0128 Feledi János e.v.
EMT-TE-A-A-21-0120 Duna Színház Kulturális Nonprofit
Közhasznú Kft. Dunakeszi
EMT-TE-A-A-21-0121 Duna Színház Kulturális Nonprofit
Közhasznú Kft. Dunakeszi
EMT-E-21-0089 Lakner Bácsi Alapítvány Kőszeg
EMT-TE-B-A-21-0552 Dégi Zoltán e.v.
EMT-TE-B-A-21-0659 Mirandolina Tehetségkutató és Esztétikus
Mozgásért Alapítvány Oroszlány
EMT-TE-B-A-21-0688 Szűcsné Urbán Mária e.v
EMT-TE-A-B-21-0004 Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit
Bt.
EMT-TE-A-B-21-0227 Magyar Történelmi Színház Nonprofit
Korlátolt Felelősségű

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 14.

Üdvözlettel:

Vajda Viktória

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adatig nyl s El ad m v szeti szervezetek t bblett mogat sa Emberi Er forr sok Miniszt riuma.txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[EMMI request email]>: host mailgw4.ei.gov.hu[84.206.49.24] refused to talk to
me: 554 5.7.1 Delivery not authorized - No A record

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vajda Viktória, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.